The Victim's Right to Legal Aid in the Context of the Right to a Fair Trial

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10030115

Keywords:

Victim, Fair Trial, Getting Legal Aid, Mandatory Legal Aid, Optional Legal Aid

Abstract

The main factor in reaching the material truth, which is the purpose of criminal procedure, is a fair trial. Fair trial is very important for both the suspect/defendant and the victim, and in order for a fair trial to take place, the criminal procedure should equip the victim with some rights as well as equipping the suspect/defendant with some rights. Although the victim lags behind the suspect and the accused in our criminal law, equality of arms is essential for a fair trial. The right to legal aid is a right that can be enjoyed not only by the suspect/defendant but also by the victim. In our law, the victim is generally forgotten and lagged behind the concept of the accused. The idea that the right to receive legal aid is more important for the accused has emerged and this thought has caused the victim to be alone and precarious in the criminal procedure. This situation also violates the principle of equality of arms. In order for a fair trial to take place and for individuals to have the opportunity to defend themselves in criminal proceedings, they should be equipped with similar rights. The rights of victims, which have been neglected for a long time, have been regulated and developed in both national and international law in recent years.

In criminal procedure law the victim has been granted many rights; such as the right to complain and report, the right to examine the file, the right to request investigate of evidence, the right to participate in the case, the right to present evidence, the right to be present in court and the right to resort to legal remedies. In this study, only the right of victims to benefit from the legal assistance of a lawyer within the scope of criminal procedure law is emphasized.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akcan, E. (2015). Soruşturma Evresinde Mağdurun Hakları ve Yükümlülükleri. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2 (2), 5-44.

Akduman, C. (2017). Ceza Muhakemesi Hukukunda Vekil ve Müdafi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Yaşar Üniversitesi.

Akıntürk, T. Medeni Hukuk. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Balcı, M. Ceza Yargılamasında Adli Yardım. İçinde A. Azapağası, K. İnan ve H. Açıkgül (Editörler) Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu (527-536). Ankara: 2-3 Nisan 2012.

Bozdağ, A. (2014). Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi. Ankara: Adalet Yayınevi.

Bozdağ, A. (2017). Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Yardım Alma Hakkı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 132, 121-146.

Değirmenci, O. (2008). Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 77, 33-86.

Ercan, İ. (2015). Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Erzurumluoğlu, B. (2009). Avrupa Birliği Normlarında Mağdur Haklarının Korunması. Polis Bilimleri Dergisi, 11, 67-88.

Karakehya, H. (2016). Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi, 2. Bası.

Özbek ,V. ve Diğerleri. (2011) Ceza Muhakemesi Hukuku. 2. Bası, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Özbudun, E. (2005). Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayıncılık. 8. Baskı.

Seçkin, M. (2018). Mağdur Hakları. Ankara: Adalet Yayınevi.

Sokullu-Akıncı, F., Dursun, S. (2016). Viktimoloji. İstanbul: Beta Basım Yayınevi.

Soyaslan, D. (2014). Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Şahin, C. Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Cilt 1.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Mağdur Hakları İnceleme Raporu.

Uslu, F. (2013). Çağdaş Ceza Adaleti İçinde Mağdur. Ankara Barosu Dergisi, 4, 241-260.

Uyar, T. (2017). Avukatın Özen Yükümlülüğü ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 131, 373-404.

Ünver , Y., Hakeri, H. (2014). Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt 1. Ankara: Adalet Yayınevi.

Yenisey, F. ve Nuhoğlu, A. (2014). Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, Z. (2007). Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları- Davaya Katılma- Yargılama Giderleri ile Mağdurun veya Suçtan Zarar Görenin Hukuk Muhakemelerinde Açabileceği Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüksel, G. (2010). 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde Müdafii. Hukuk Gündemi Dergisi, 13, s.52.

https://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf (14.05.2019)

Published

2023-10-21

How to Cite

Korkmaz, Z. B. (2023). The Victim’s Right to Legal Aid in the Context of the Right to a Fair Trial. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(34), 126–138. https://doi.org/10.5281/zenodo.10030115

Issue

Section

Articles