E-Health Literacy Level and Use of Digital Health Services in Elderly Individuals

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8078854

Keywords:

Digital health services, e-health literacy, ageing

Abstract

Digitalization has led to changes in the field of health services and digital health services have come to the agenda. While digitalized health services bring some convenience, elderly individuals with low e-health literacy levels are at a disadvantage in adapting to the system. E-health literacy is defined as the ability to search, find, understand and evaluate health information from electronic sources and apply the acquired knowledge to address or solve a health problem. This research was carried out as a descriptive study in order to determine the level of e-health literacy and the use of digital health services in elderly individuals admitted to outpatient clinics of a university hospital. The sample of the research consists of 139 elderly individuals aged 65 years and over. The data collection tools used in the research are "Descriptive Characteristics Form" and "E-health Literacy Scale". In the evaluation of the data, Kolmogorov-Smirnov and Skewness-Kurtosis tests, independent t-test, ANOVA, Tukey test and chi-square test were used. Considering the participants' use of digital health services, the proportion of those who are aware of the e-Pulse and /or MHRS application is 79,1%, and the proportion of those who use both is 30,2%. The average score obtained by the participants from the e-health literacy scale was found to be 18,43±10 (between 8-40 points). Participants ' e-health literacy scale scores, age (p=0,001), marital status (p=0,007), according to education level (p=0,001), according to the operating state (p=0,006) and income status (p=0,001), a statistically significant difference was observed. The proportion of elderly participants who stated that they had difficulty using digital health services was found to be 84,9%. This study reveals that elderly people should be supported in the use of digital health services and that initiatives should be planned to increase the e-health literacy levels of elderly people.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barnard, Y., Bradley, M., Hodgson, F. and Lloyd, A. (2013). Learning to use new technologies by older adults: Perceived difficulties, experimentation behavior and usability. Computers in Human Behavior, 29,1715-1724.

Binark, M., Arun, Ö., Özsoy, D., Kandemir, B. ve Şahinkaya, G. (2020). Covid-19 sürecinde yaşlıların enformasyon arayışı ve enformasyon değerlendirmesi: TÜBİTAK SOBAG 120k613 no’lu araştırma projesi. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları.

Curtis, L. M., Kwasny, M. J., Opsasnick, L., O’Conor, R. M., Yoshino-Benavente, J., Eifler, M., Federman, A. D., Altschul, D. and Wolf, M. S. (2021). Change in Health Literacy over a Decade in a Prospective Cohort of Community-Dwelling Older Adults. Journal of General Internal Medicine, 36(4), 916–922.

Demirci, Ş. (2018). Giyilebilir Teknolojilerin Sağlık Hizmetlerine ve Sağlık Hizmet Kullanıcılarına Etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 985-992.

Erdoğan, A. ve Hocaoğlu, Ç. (2020). Siberkondria: Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(4), 435–443.

Eronen, J., Paakkari, L., Portegijs, E. and Rantanen, T. (2021). Coronavirus-related health literacy and perceived restrictiveness of protective measures among community-dwelling older persons in Finland. Aging Clinical and Eexperimental Research, 33(8), 2345–2353.

Gazibara, T., Kurtagic, I., Kisic-Tepavcevic, D., Nurkovic, S., Kovacevic, N., Gazibara, T. and Pekmezovic, T. (2016). Computer and online health information literacyamong Belgrade citizens aged 66–89 years. Health Promotion International, 31, 335–343.

Hazer, O. ve Ateşoğlu, L. (2019).Yaşlılarda sağlık okuryazarlığının başarılı yaşlanma üzerine etkisi: Ankara ili örneği. Akdemir, N. (Editör). Geriatri ve Gerontolojiye Disiplinlerarası Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, s.48- 56.

Ilgaz, A. ve Gözüm, S. (2016). Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımlarının Güvenilir Kullanımı için Sağlık Okuryazarlığının Önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(2), 67-77.

İnternet: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (2022). WEB: https://unece.org/digitalization/press/ageing-digital-era-unece-highlights-key-actions-ensure-digital-inclusion-older adresinden 01.07.2022’de alınmıştır.

İnternet: Dünya Sağlık Örgütü (2021). Global strategy on digital health 2020-2025. WEB: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344249/9789240020924-eng.pdf adresinden 10.08.2022’de alınmıştır.

İnternet: T.C. Sağlık Bakanlığı (2021). T.C. Sağlık Bakanlığı 2020 Faaliyet Raporu. WEB: https://sgb.saglik.gov.tr/Eklenti/40174/0/2020-faaliyet-raporupdf.pdf adresinden 10.10.2021’de alınmıştır.

İnternet: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2021). Hanelere ve Bireylere Göre Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Kullanımı Araştırması. WEB: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-and-Communication-Technology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2021-37437 adresinden 18.11.2021’de alınmıştır.

James, D.C. and Harville, C. (2016). eHealth Literacy, Online Help-Seeking Behavior, and Willingnessto Participate in mHealth Chronic Disease Research Among African Americans, Florida, 2014–2015. Preventing Chronic Disease, 13, 1-9.

Kılıç, T. (2017). e-Sağlık, İyi Uygulama Örneği; Hollanda. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 203-217.

Kıraç, R. (2019). Hastane randevu sistemlerinin hastalar açısından değerlendirilmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(3), 189-195.

Kırca, K., Kutlutürkan, S. ve Sözeri Öztürk, E. (2021). Yaşlı yetişkinlerde mobil uygulamaların kullanımındaki engeller ve çözüm önerileri. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 14(1), 40-44.

Kozak, F. ve Çevik Akyıl, R. (2021). Yaşlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı ile Yaşam Kalitesi İlişkisi. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 4(3), 122–132.

Kördeve, M.K., Uzun, B. ve Ünal, E. (2017). Merkezi Hastane Randevu Sisteminin İşleyişi Üzerine Bir Alan Araştırması. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 3(2), 52-61.

Norman, C. D. and Skinner, H. A. (2006a). eHealth Literacy: Essential Skills for Consumer Health in a Networked World. Journal of Medical Internet Research, 8(2).

Norman, C. D. and Skinner, H. A. (2006b). eHEALS: The eHealth literacy scale. Journal of Medical Internet Research, 8(4), 1–7.

Nutbeam, D. (1998). Health Promotion Glossary. Health Promotion İnternational, 13(4), 349-364. Büyük Britanya: Oxford Üniversitesi.

Oshima, S. M., Tait, S. D., Thomas, S. M., Fayanju, O. M., Ingraham, K., Barrett, N. J., and Hwang, E. S. (2021). Association of Smartphone Ownership and Internet Use With Markers of Health Literacy and Access: Cross-sectional Survey Study of Perspectives From Project PLACE (Population Level Approaches to Cancer Elimination). Journal of medical Internet research, 23(6).

Özkan, O.,Yeşilaydın, G. ve Bülüç, F. (2018). Wearable Health Technologies. N. Bilici, R. Pehlivanlı ve K. Ashırkhanova (Editörler), Innovation and Global Issues Congress III: Extended Abstracts Book, s. 114-119.

Ratzan, S.C. and Parker, R.M. (2000). Introduction. Selden, C.R., Zorn, M., Ratzan, S.C. and Parker, R.M. (Editörler). National Library of Medicine Current Bibliographies in Medicine: Health Literacy içinde (v-vii). Maryland: National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services.

Sabırcan, F. (2020). Sağlık İletişimi Perspektifinde Sağlık Okuryazarlığı (Birinci Baskı).İstanbul: Hiperyayın.

Starcevic, V. and Berle, D. (2013). Cyberchondria: Towards a better understanding of excessive health-related Internet use. Expert Review of Neurotherapeutics, 13(2), 205–213.

Tamer Gencer, Z. (2017). Norman ve Skınner’ın E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Kültürel Uyarlaması İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 131–145.

Terzioğlu, F. (2020). COVID-19 Sürecinde Sağlık Sistemlerinin Zorlukların Üstesinden Gelebilme Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Hemşireler ile Diğer Sağlık Profesyonellerinin Güçlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi; 14,76-83.

Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması. (2014). Ankara, Sağlık-Sen Yayınları (Birinci Baskı).

Uskun, E., Doğan, E., Önal, Ö. ve Kişioğlu, N. (2022). e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği: 45 yaş üstü yetişkinlerde Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 79(2), 1-3.

Ülke, R. ve Atilla, E.A. (2020). Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Sistemleri ve E-Sağlık: Ankara İli Örneği. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 6(1), 86-100.

Published

2023-06-25

How to Cite

İlgar, Y., & Bilgili, N. (2023). E-Health Literacy Level and Use of Digital Health Services in Elderly Individuals. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(32), 126–135. https://doi.org/10.5281/zenodo.8078854

Issue

Section

Articles