The Ideological Function of Cinema as a Tool of Mass Communication: An Analysis on the Movie "Babam ve Oğlum"

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10029934

Keywords:

Everyday Life, Mass Media Functions, Cinema, Ideology, Discourse Analysis

Abstract

Daily life becomes the field of objective realities in which the forms of thinking and resistance that will enable different perspectives that will eliminate continuous renewal and alienation are experienced cyclically along with dynamic life experiences. In this area where vital practices take place, cinema, like every work of art, contains many political, social, political and social elements. Especially with America's focus on the cinema industry, cinema has increasingly become the argument of people's daily lives. Although cinema is an element of art, it is also a means of ideological culture of a mass. In this context, cinema is politically inseparable from modern everyday life. Because cinema reconstructs the perception of the world it creates and presents it to the audience. Thus, it is also seen as an element of individuals to escape from the intensity of capitalist daily life and to evaluate leisure time. It also contributes to the phenomenon of consumption in daily life. In this study, the relationship between cinema and daily life was tried to be revealed and the political and social structure of the 1980 period was tried to be analyzed through the discourses in the film "Babam ve Oğlum". The method used in this research is critical discourse analysis. Within the scope of the research, thematic features such as "the state, 'father-son' people, the film that does not reflect the period and the left's struggle 'without people, without a future'" come to the fore in the film.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akınhay, Osman, (2005), Bir 12 Eylül Film: “Babam ve Oğlum” Acemi Masal, İstismar Korkusu, Express Dergisi (56), 46 – 50.

Althusser, Louis, (2003), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Alp Tümertekin (Çev.) İthaki Yayınları, İstanbul.

Arıjon, Daniel, (1993), Film Dilinin Grameri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Benjamin, Walter, (1993), Pasajlar, Ahmet Cemal (Çev.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Brown, Bruce, (1989), Marks, Freud ve Günlük Hayatın Eleştirisi, Yavuz Alogan (Çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Bostan, Erman ve Atam, Zahit, (2006), Melodramdan Yansıyan 12 Eylül Üzerine Provokatif Düşünceler, Yeni İnsan Yeni Sinema Dergisi (18-19) 132 -140.

Büker, Seçil ve Topçu, Gürhan, (2010), Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul.

Carriere, Claude, (1995), Sinemanın Gizli Dili, Simten Gündeş (Çev.), Der Yayınları, İstanbul.

Çoşgun, Melek, (2012), Popüler Kültür ve Tüketim Toplumu, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, (1), 830 – 850.

Diken, Bülent ve Carsten, Lausten, (2010), Filmlerle Sosyoloji, Sona Ertekin (Çev.), Metis Yayınları, İstanbul.

Eagleton, Terry, (2011), İdeoloji, Muttalip Özcan (Çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Foucault, Michell, (1999), Bilginin Arkeolojisi, Veli Urhan (Çev.), Birey Yayıncılık, İstanbul.

Fairclough, Norman, (2003), Dil ve İdeoloji, Barış Çoban (Çev.), Barış Çoban ve Zeynep Özarslan, Söylem ve İdeoloji Mitoloji-Din- İdeoloji içinde (s.155-112), Su Yayınevi, İstanbul.

Femen, Nermin, (2005), Kurtuluştan 12 Eylül’e Yakın Tarihimize Kısa Bir Bakış, ODTÜ’lüler Bülteni, Ankara.

Foucault, Michell, (2005), Kadife Karanlık, Rigel, Nurdoğan (Çev.), Su Yayınları, İstanbul.

Ferro, Marc, (1995), Sinema ve Tarih, Turhan Ilgaz (Çev.), Kesit Yayıncılık, İstanbul.

Güçhan, Gülseren, (1999), Türk Sineması Görüntü ve İdeoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

İnceoğlu, Yasemin ve Çomak, Nebahat (2009), Metin Çözümlemeleri, Ayrıntı Yayınları,

İnal, Ayşe, (1996), Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul.

Kocaman, Ahmet, (2003), Söylem Üzerine, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara

Köse, Hüseyin, (2008), Lefebvre ve Modern Dünyada Gündelik Hayat, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırmaları Dergisi, (27), 7.

Lefebvre, Henri, (2012), Gündelik Hayatın Eleştirisi 1, Işık Ergüden (Çev.) Sel Yayıncılık, İstanbul.

Lefebvre, Henri ve Regulier, Katherine, 1999, Gündelik Hayat ve Ritimleri, Birikim Dergisi, (191), 79 – 85.

Lefebvre, Henri, (2010), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Işın Gürbüz (Çev.), Metis Yayınları, İstanbul.

Morva, Ahsen Deniz, (2006), Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Sinema, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (27), 113 – 124.

Monaca, James, (2011), Bir Film Nasıl Okunur?, Ertan Yılmaz (Çev.), Oğlak Yayınlık, İstanbul.

Mardin, Şerif, (2012), İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul.

Oskay, Ünsal, (1980), Popüler Kültür Açısından İdeoloji Kavramına İlişkin Yeni Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (1), 197 – 253.

Özer, Ömer, (2011), Haber Söylem İdeoloji Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Literatürk Yayıncılık, Konya.

Öcal, Derya, (2008), Gündelik Yaşamın Üretimi ve Reklamlar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırmaları Dergisi, (27), 27.

Öztürk, Şinasi, Nas, Fethi ve İçöz Ergün, (2008), 24 Ocak Kararları, Neo- Liberal Politikalar ve Türkiye Tarımı, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1/2), 15 – 32.

Sancar, Serpil, (2005), Tefrika: “Babam ve Oğlum” Tartışmaları Devletin Kökeni, Ailenin Mülkiyeti, Express Dergisi (55), 50 – 52.

Sözen, Edibe, (1999), Söylem Belirsizlik, Mübadele, Bilgi Güç ve Refleksivite, Paradigma Yayınevi, İstanbul.

Sancar, Serpil, (2008), İdeolojinin Serüveni, İmge Kitapevi, İstanbul.

Sennet, Richard, (2010), Kamusal İnsanın Çöküşü, Serpil Dura, Abdullah Yılmaz (Çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Schiller, Herbert, (2005), Zihin Yönlendirenler, Pınar Yayınları, İstanbul.

Şahin, Özlem ve Balta, Ecehan, (2001), Gündelik Yaşamı Dönüştürmek ve Marksist Düşünce, Praksis Dergisi, (4), 185 – 217.

Şeşen, Elif, (2008), Büyüklere Masallar: Fantastik Filmler ve Gündelik Yaşamda Büyünün Yeniden Keşfi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırmaları Dergisi (27), 7.

Tezcan, Mahmut, (1994), Toplumsal Yaşantımızda Sinema ve Halk Eğitimindeki Rolü, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (3), 171 – 202.

Valattin, Michel, (2006), Küresel stratejinin üç aktörü: Hollywood, Pentagon ve Washington, Babıali Kültür Yayınları, İstanbul.

Van Dijk, Teun, (2003), Söylem ve İdeoloji Çok Alanlı Bir Yaklaşım, Nurcan Ateş (Çev.), Barış Çoban ve Zeynep Özarslan, Söylem ve İdeoloji Mitoloji- Din – İdeoloji içinde (s.13-112), Su Yayınevi, İstanbul.

Vardar, Berke, (1998), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC Kitabevi, İstanbul.

Yağcıoğlu, Semiramis, (2002), 1990 Sonrası Laik Antilaik Çatışmasında Farklı Söylemler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.

Yetişkin, Ebru, (2010), Güncel Politik Sinemayı Yeniden Düşünmek, Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi, 5(2)

Yıldız, Pelin, (2007), Film Sahnelerinde Sosyo – Kültürel Yansımalara İlişkin Türkiye’den Seçilen Örneklerle Analiz Çalşıması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 261 – 275.

Yılmaz, Ertan, (2008), Sinema İdeoloji Politika, Orient Yayıncılık, Ankara.

Yılmaz, Ayhan, (1998), Tüketim Kültüründe İki Sunum Biçimi: Reklam ve Moda, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, (8), 285 – 292.

Published

2023-10-21

How to Cite

Köseliören, M. (2023). The Ideological Function of Cinema as a Tool of Mass Communication: An Analysis on the Movie "Babam ve Oğlum". EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(34), 37–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.10029934

Issue

Section

Articles