Panphobıa Caused And/Or Created By Dısınformatıon In The News (Perceptıon Of Turkey Accordıng To Dıe Welt Newspaper)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7497274

Keywords:

Foreign Press, Turkey, Perception, Disinformation, Panphobia

Abstract

Obtaining information is one of the basic needs of social life, and accessing the right news is guaranteed as a right in the constitutions of many countries. Therefore, it is a legal obligation for the institutions and organizations that mediate the news process to act with the understanding of public service, and the expectation of the society from the media is to reach objective data. It is important for accurate information that what is conveyed in news format is free from comments and adjectives. In this study, which was carried out on the basis of this path; It has been tried to test whether the media produces biased news by moving away from news objectivity.

Based on the understanding of news framing, in the research where semiotic and content analysis methods were used together, the foreign press was focused and the newspaper "Die Welt", one of the respected publications of the German media, was chosen as a sample. For this purpose, the news of the newspaper's Turkey correspondent for about one year was compiled. Twenty news items that directly concern Turkey have been identified, without any limitations on the subject. It was tried to determine how the news was framed in the obtained data, and it was concluded that the hypotheses put forward at the beginning of the research were confirmed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arğın, E. (2018). Algı yönetimi ve sosyal medya: 2017 anayasa referandumu üzerinden bir inceleme (Yayınlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Arğın, E. (2021). Algı, sosyal algı ve algı yönetiminin sosyal medyada kullanımı. Ankara: İksad Yayınevi. [Adobe Acrobat Reader sürümü]. Erişim Adresi: https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2021/12/algı-sosyal-algı-ve-algı-yonetımının-sosyal-medyada-kullanımı.pdf

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C. & Hilgard E.R. (1995). Psikolojiye giriş I (Çev: K. Atakay, M. Atakay ve A. Yavuz). İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Ayhan, A. ve Çakmak F. (2018). Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarının dijital medyaya yansımaları. Akdeniz İletişim Dergisi Özel Sayısı, 11-35. DOI: 10.31123/akil.456509.

Balcı, E. (2019). Batının Türk algısı üzerine. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, 2(4), 351-373. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/51216/649405.

Budak, E. (2008). 11 eylül olayları ışığında Almanya’da İslam algısı: bir kopuş mu, süreklilik mi? Değerler Eğitimi dergisi, 6(15), 35-67. Erişim Adresi: http://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29185/312507.

Duvalı, Ş. M. (2012). Erken dönem Rus kroniğinde İslam algısı. Journal of Istanbul University Faculty of Theology, 0(21), 115-132. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11078

Eco, U. (1987). İşlev ve gösterge göstergebilim açısından mimari. (Göstergebilime giriş içinde. Çev. Fatma E.). İstanbul: Alan Yayıncılık.

Faveri, A. G. (2022). İklim değişikliği haber çerçeveleri: Hürriyet gazetesi örneği. Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisi, 1-31. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.29228/iletisimvesanat.57574.

Fiske, J. (1996). İletişim çalışmalarına giriş (Çev. Süleyman İ.). Ankara: Ark Yayınları.

Hippler, J. ve Lueg, A. (2002). Einleitung. feindbild und verständigung – ist dialog mit dem Islam noch möglich? Feindbild Islam oder Dialog der Kulturen, içinde (s. 7-15). Hamburg: Konkret Literatur.

Özarslan, H. (2007). Çerçeveleme yaklaşımı acısından haber çerçevelerinin izlerkitle düşünceleri üzerindeki etkisi̇ (Yayınlanmamış Doktora Tezi̇). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Konya.

Özer, Ö. (2020). Haber söylem ideoloji eleştirel haber çözümlemeleri. Literatürk, Konya.

Reese, S. (2009). Findingf frames in a web of culture: the case of the war on terror. P. D’Angelo ve J. Kuypers (drl), Doing news framing analysis: empirical, theoretical, and normative perspectives. New York: Routledge.

Sarı, M. Ş. (2020). Dezenformasyon nedir? sosyal medya savaş meydanı oldu. Erişim Adresi: https://teyit.org/sozluk-yanlis-bilginin-en-yaygin-7-turu/.

Sendker, M. (08.10.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (25.10.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (21.10.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (16.10.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (26.08.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (03.08.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (12.07.2021) Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (01.07.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (19.05.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (28.03.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (20.03.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (07.03.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (21.01.2021). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (21.12.2020). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (08.12.2020). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (23.11.2020). Die Welt Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (22.11.2020). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (17.10.2020). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (14.10.2020). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/.

Sendker, M. (14.10.2020). Die Welt. Erişim Adresi: https://www.welt.de/politik/

Tdk. (2011). Türkçe Sözlük. On birinci baskı.

Topçu, A.D. (2005). Kayseri’yi okumak: göstergebilimsel yaklaşımla bir şehrin analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(18), 11-20. Erişim Tarihi:

http://dergiparak.org.tr/tr/pub/eurobilder/issue/23751/253047.

Topçu, T. (2019). Avrupa siyasetinde İslam algısı: Avusturya örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Yağbasan, H. F. (2021). Dijital yozlaşma ve etik (kitabı içinde, Ed. Karabulut Aydın), Nefret söylemi ve linç kültürünün sosyal medya özelinde distopik açıdan analizi, efendinin gölgesinde büyüyen hınç: Parazit filminin alımlama estetiği bağlamında analizi. ISBN 978-605-74654, Konya: Literatürk Yayınları.

Yağbasan, M. ve Yağbasan H. F. (2021). Dijital yozlaşma ve etik (kitabı içinde, Ed. Karabulut Aydın), Kargoyla büyü hizmeti örneği özelinde online teolojinin patolojik koordinatları. ISBN 978-605-74654, Konya: Literatürk Yayınları.

.

Published

2022-12-31

How to Cite

YAĞBASAN, M., & YAĞBASAN, H. F. (2022). Panphobıa Caused And/Or Created By Dısınformatıon In The News (Perceptıon Of Turkey Accordıng To Dıe Welt Newspaper). EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 9(29), 75–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497274

Issue

Section

Articles