PARTICIPATION OF ATHLETES IN RECREATIVE ACTIVITIES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7038571

Keywords:

Recreational activity, athlete, gender

Abstract

The aim of this study is researching the participation of athletes in recreational activities and determining the type of recreational activities they participate in. 150 athletes, 83 males and 67 females, between the ages of 18-28, studying at the Faculty of Sports Sciences, participated in the study. Among the criteria for inclusion in the study is the criterion of "continuing active sports life". A questionnaire about the demographic information of the athletes and their participation in recreational activities was prepared by the researcher. Binomial test and k-square tests were used for statistical analysis of the data.

While the rate of those who answered "no" to the question "Do you participate in recreational activities" is 27%, the rate of those who answered "yes" is 73%. The proportion of athletes participating in recreational activities was statistically significantly higher than those who did not participate (p<0.01). While the rate of those who answered "1-2 times" to the question "How many times a week do you participate in recreational activities" is 69%, the rate of those who answered "3-5 times" is 31%. The rate of athletes participating in recreational activities 1-2 times a week is statistically significantly higher than 3-5 times a week (p<0.01). While the rate of those who answered "no" to the question "Does Recreational Activities Affect Your Performance in the Competition" is 40%, the rate of those who answered "yes" is 60%. The rate of athletes whose competition performance was affected was higher than those who were not affected statistically significantly (p<0.01). It was determined that the status of participation in activities, the number of participation in activities and the effect of recreational activities on performance were not statistically different between men and women (p>0.05).

As a result, it was observed that the participation of women and men in recreational activities did not differ. It is seen that the athletes participate in recreational activities and keep this participation limited to 1-2 times a week, and participation in recreational activities does not affect their performance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ağılönü, A., & Mengütay, S. (2009). Yerel yönetimlerde rekreasyon hizmetleri ve model belirleme. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 160-176.

Çınar, V., & Sanioğlu, A. (2004). Farklı branşlardaki Beden Eğitimive Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımlarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 261-271.

Emniyet, N. (2018). Türkiye’deki rafting ve akarsu kano slalom sporcularının spora başlama nedenleri ve beklentilerinin belirlenmesi (Master's thesis, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü).

Görücü, A. (2001). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin spor yapma amaçları ve spora yönlendirilmelerinde etken olan faktörler (Konya Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Hekim, M. (2015). Boks sporcularının sporda ısınma ve soğuma çalışmaları konusundaki bilgi ve alışkanlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 52-63.

Kaya, M. (2014). Ankara'da performans sporu yapan yüzme sporcularının yüzmeye başlama nedenleri ve beklentilerinin belirlenmesi/The reasons of begining swimming and expectations of swimmers who do the performance sport in ankara.

Kocaer, G. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, serbest zaman ilgilenim ve rekreasyon faaliyetlerine yönelik fayda düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Bartın ili örneği (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Özkalp, E. (1993). Davranış Bilimlerine Giriş (Vol. 1355). Anadolu Universitesi.

Ramazanoğlu, F., Altungül, O., & Özer, A. (2004). Sportif açıdan rekreasyon etkinliklerinin değerlendirmesi. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 3(1), 199-202.

Şeras, H. (2017). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanlarının katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma ve algılanan özgürlük düzeylerinin incelenmesi (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Üstün, Ü. D. (2013). Beden Eğitimi ve Spor ve Yüksekokulu öğrencilerini rekreatif faaliyetlere katılmaya motive eden faktörlerin araştırılması (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Published

2022-08-31

How to Cite

ATAN, T. . (2022). PARTICIPATION OF ATHLETES IN RECREATIVE ACTIVITIES. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 9(27), 7–12. https://doi.org/10.5281/zenodo.7038571

Issue

Section

Articles