An Evaluation on The Adoption of Judaism By The Khazar Turks

Authors

  • Yetkin Karaoğlu Erciyes Üniversitesi

Keywords:

Khazars, Khazar Turks, Judaism, Karaitism, Change of Religion

Abstract

During the history, the phenomenon of replacement of religion has only many repellent powers on the social axis. This is an individual, which can be explained by the psychological effect of the crisis or prosperity in the person in the person, expresses a process that economic, political, military and political preferences are effective at the social level. The Turks also have made a sustained political and military assets in the region and they accepted various religions throughout the its history. The Khazar Turks have also accepted the Judaism (Karaitism) for these purposes. They are not the only community that accepts this religious. However, due to its roles in the historical scene, they were subject to many studies. In our study, the reasons for accepting the Judge of Khazar Turks, acceptance processes, sociopolitical structure and results of the period were examined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ankori, Z. (1968). Karaites in Byzantium: The Formative Years, 970-1100. New York: AMS Press.

Arık, D. (2005). Türk Yahudiler: Kırım Karaileri. Dini Araştırmalar Dergisi, 7(21), 27-49.

Cerrahoğlu, İ. (1972). Ye'cüc - Me'cüc ve Türkler. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 20(1), 97-125. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/49679?show=full adresinden alındı

Dunlop, D. M. (1967). History of Jewish Khazars. New York: Princeton University Press.

Günay, Ü., & Güngör, H. (2015). Türklerin Dini Tarihi. Kayseri: Berikan Yayınevi.

Karatay, O. (2008). Hazarların Musevileşmesine Dair Bir Belge: Kenize Mektubu. Karadeniz Araştırmaları(18).

Kocarık, H. (2013). Hazarlarda Devlet Yönetimi. Kilis: Kilis Yedi Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Koestler, A. (2007). Onüçüncü Kabile: Hazar İmparatorluğu ve Mirası. (B. Çoban, Çev.) İstanbul: Plato Film Yayınları.

Kurat, A. N. (1972). IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri. Ankara: Türk Tarik Kurumu Basımevi.

Kuzgun, Ş. (1993). Hazar ve Karay Türkleri. Ankara: Alıç Matbaacılık.

Küçük, A., Tümer, G., & Küçük, M. A. (2016). Dinler Tarihi. Ankara: Berikan Yayınevi.

Pritsak, O. (2007). Hazar Hakanlığının Museviliğe Geçişi. (Ç. A. Özcan, Dü.) Karadeniz Araştırmaları Dergisi(13), 15-34. http://www.karamdergisi.com/Makaleler/1402278943_pritsak.pdf adresinden alındı

Ünal, M. (2014). İpek Yolunun Hazarlarda Yahudi Kültürüne Etkisi. F. Atasoy içinde, İpek Yolu (s. 273). Ankara: Türk Yurdu Yayınları.

Yücel, M. (tarih yok). Hazar Hakanlığı (Cilt 1). G.T.T. Yeni Türkiye Yayınları.

Published

2022-08-31

How to Cite

Karaoğlu, Y. (2022). An Evaluation on The Adoption of Judaism By The Khazar Turks. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 9(27), 41–55. Retrieved from https://euroasiajournal.com/index.php/eurssh/article/view/245

Issue

Section

Articles