A Turning Point in Turkish Political History: The Foundation Process of the Democrat Party

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8078850

Keywords:

Democrat Party, Multi-Party Life, Republican People's Party, Free Republican Party, Political Parties

Abstract

One of the most prominent elements of democracy in the basic structure of the Republic of Turkey, which was established with the collapse of the Ottoman Empire, is political parties. Because the cadres of the Republic gave importance to the role of the people in the decision-making process by applying the representation system even in the congresses held on the way to liberation while the homeland was still under occupation. In this direction, the first party of the Republican Era was trie together with the new state, and then opposition parties were expected to be in the control mechanism. Despite being tried twice for this purpose, the political lives of the parties in question ended in a short time due to the social and political turmoil. After all, it has been seen that the expectation for multi-party political life experiments covers a long period of time. With the effects of World War II, a group of deputies from the ruling Republican People's Party left their parties and founded the Democratic Party, and the multi-party system entered the history of the Republic of Turkey. The establishment phase of the Democratic Party has not been in a way that can be reduced to a single event or cause. The party in question took its place on the stage of history as many elements formed separately and combined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atatürk, M. K. (1990), Nutuk, (Haz. Zeynep Korkmaz), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

Ağaoğlu, S. (1947), İki Parti Arasındaki Farklar, Ankara: I. Basım, Arbas Matbaası.

Ağaoğlu, S. (1972), Demokrat Partinin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri Bir Soru, (Y.y): Baha Matbaası.

Ahmad, F. (1995), Modern Türkiye’nin Oluşumu, (Çev. Yavuz Alogan), İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Aydemir, Ş. S. (1998), Menderes’in Dramı (1899-1960), İstanbul: Remzi Kitabevi.

Akşin, S. (1997), Türkiye Tarihi, İstanbul: 5. Basım C.4, Cem Yayınevi.

Atay, F. R. (1945, 3 Aralık), Yeni Bir Muhalefet Partisi: Ulus Gazetesi, 1-2.

Aykol, H. (1996), Türkiye’de Sağ ve İslamcı Örgütler, İstanbul: Pelikan Yayınevi.

Başar, A. H. (1946, 10 Ekim), “Demokrat Parti ve muhalefet fikri”, Cumhuriyet Gazetesi, (7897): 2.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Dosya 2, Fon Kodu: 490..1.0.0, Yer no: 572.2277..3

Başvekilim Mühim Nutku, (1942, 12 Kasım), Vatan Gazetesi, (755): 4.

Bayar, C. (T.y) Başvekilim Adnan Menderes, (Haz. İsmet Bozdağ), İstanbul: I.Basım, Baha Matbaası.

Bila, H. (T.y), CHP Tarihi, Ankara: I. Basım, Doruk Matbaası.

Bozdağ, İ. (1975), Demokrat Parti ve Ötekiler, İstanbul: Kervan Yayınları.

Celal Bayar’ın kurduğu partinin adı ‘Demokrat Partisi’ oluyor, (1945, 12 Aralık), Son Posta Gazetesi, (5509): 1.

Çavdar, T. (1999), Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Ankara: 2. Basım, İmge Yayınevi.

“Demokrat Parti ve muhalefet fikri”, Başar, A. H. (1946, 10 Temmuz), Cumhuriyet Gazetesi, (7897): 2.

Düstur, (1934), Ankara: C.6 s.144.

Ekinci, N. (1997), Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler, İstanbul: I. Basım, Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Esirci, Ş. (1967), Menderes Diyor ki, İstanbul: Demokrasi Yayınları.

Heper, M. (1992), Türk Demokrasisinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Ankara: TTK Basımevi.

https://www5.tbmm.gov.tr/kutuphane/siyasi_partiler.html, 20.03.2023.

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle /11543/917/200805461_1946, 22.03.2023.

Kalkanoğlu, S. (1991), İsmet İnönü: Din ve Laiklik, İstanbul: I. Basım, Tekin Yayınevi.

Karatepe, Ş. (1993), Tek Parti Dönemi, İstanbul: Afa Yayıncılık.

Kongar, H. (1999), Ulus Gazetesi, CHP ve Kemalist İlkeler, İstanbul: Bağlam Yayınları.

Lewis, B. (1998), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Mardin, Ş. (1998), Türkiye’de Din ve Siyaset, İstanbul: 5. Basım, İletişim Yayınları.

Nadi, N. (1945, 4 Aralık), Yeni Parti, Cumhuriyet Gazetesi, (7648): 1.

Resmi Gazete, (15.6.1945), Ankara: S.6032, s.8894.

Resmi Gazete, (26.1.1940), Ankara: S.4417.

Resmi Gazete, (12.11.1942), Ankara: S.5255.

Özek, Ç. (1962), Türkiye’de Lâiklik, İstanbul: Baha Matbaası.

Şeker, T. (2022), 1950 Seçimler ve Partilerin Din Propagandaları, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (3).

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak dergisi, (1.11.1945), Dönem 7, C.20, Birleşim: 1, s.3,7.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak dergisi, (17.12.1945), Dönem 7, C.20, Birleşim: 12, s.109.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak dergisi, (21.5.1945), Dönem 7, C.17, Birleşim: 85, s.229-230.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak dergisi, (17.12.1945), Dönem 7, C.20, Birleşim: 12, s.107.

Timur, T. (1991), Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, İstanbul: İletişim Yayınları.

Tuncay, S. (1996), Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Ankara: Gündoğan Yayınları.

Tunaya, T. Z. (2003), İslamcılık Akımı, İstanbul: 1.Basım, Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Tunaya, T. Z. (1952), Türkiye’de Siyasi Partiler, İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları.

Yeni Parti Hazırlığı, (1945, 4 Aralık) Akşam Gazetesi, (9743): 1.

Yücekök, A. (1971), 100 Soruda Türkiye’de Din ve Siyaset, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Published

2023-06-25

How to Cite

Şeker, T. (2023). A Turning Point in Turkish Political History: The Foundation Process of the Democrat Party. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(32), 113–125. https://doi.org/10.5281/zenodo.8078850

Issue

Section

Articles