New Media Activity Analysis in Medicine and Hospital Preference

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.80788088

Keywords:

Patient preference, hospital, drug, social media, hospital administration, new media, marketing

Abstract

The aim of this study is to analyze the effectiveness of new media in patients' choice of health products and health services. For this purpose, the effectiveness of the new media in the preference of hospitals and physicians within the scope of health services, and in the preference of pharmaceutical companies and pharmaceutical / non-pharmaceutical products within the scope of health products is examined.

The study was carried out using the descriptive research technique, one of the quantitative research methods, and a fully structured interview form was used. The sample of the study is the participants who have received service from the health institution included in the study for health services in the last six months and who use the new media channels of the health group; for health products, the participants are between the ages of 18-64 who have used drugs in the last six months and who use the new media channels of the pharmaceutical company included in the study.

The participants used the internet/social media actively in choosing a physician and hospital before receiving health care and they mainly used the internet/social media in the selection of the hospital (2,94), they actively used the internet/social media in the selection of the product and pharmaceutical company before purchasing the health product, and they mainly used the " product selection” (2,49). In the selection/preference of health services and products, web pages, news sites and Instagram were found to be the most effective in both areas.

It is thought that new media platforms with a more conscious and participatory patient profile that manages their own health information will be used more in branding, reputation, digital reputation and marketing studies in health institutions and pharmaceutical companies. For this reason, pharmaceutical companies and health institutions managers need to continue their efforts to enable them to use these platforms more effectively in their marketing management efforts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Açıkgöz O, Biçer DF. (2022). Sağlık Kuruluşlarının Dijital Pazarlama Açısından İncelenmesi: Şehir Hastaneleri Örneği. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 8 (2): 224-238.

Akalın B, Modanlıoğlu A. (2020). Sağlık Kurumu Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(54): 1364-1371.

Aşkın Y. (2018). Hastane Tercihinde Sosyal Medya Kullanım Etkisi: İstanbul İl Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî Gazete Sayısı: 26788. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11969&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (10.01.2022).

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (3 Temmuz 2015). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150703-2.htm (15.02.2022).

Çimen M, Çizmeci E, Deniz S, Erkoç B. (2015). Hastane Tercihinde Sosyal Medyanın Kullanımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8(41): 1203-1210.

De Martino I, D'Apolito R, McLawhorn AS., et al. (2017). Social Media For Patients: Benefits and Drawbacks. Curr Rev Musculoskelet Med. Mar;10(1):141-145. doi: 10.1007/s12178-017-9394-7. PMID: 28110391; PMCID: PMC5344865.

Demirci Ş, Uğurluoğlu Ö. (2020). Dijital Pazarlama Kanalları: Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39:339-351.

Doğan Ş. Ünalan D. (2021). Sosyal Medyada Reçetesiz (Otc) İlaç Pazarlaması: Pharmaton ve Supradyn Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 11(1): 247-267.

Duğan Ö. (2020). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya: Kamu ve Vakıf Üniversite Hastanelerinin Facebook Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 22(1): 41-64. DOI: 10.26468/trakyasobed.464626.

Düzcü T. (2019). Sağlık Hizmet ve Ürünlerinin Markalanmasında Yeni Medyanın Yeri. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul.

Fener E, Çimen M. (2016). Hastane ve Hekim Tercihinde Sosyal Medyanın Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Journal of International Social Research. 9(47): 836-846.

Gencer TZ, Daşlı Y, Biçer EB. (2019). Sağlık İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Medya Kullanımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (1): 42-52.

Güleç ŞN. (2017). Özel Hastane Tercihinde Kurumsal İmajın Rolü. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science. 4 (16): 275-292.

Güngör FS. (2019). Türkiye’de Hastanelerin Instagram kullanımı: Medical Park, Acıbadem ve Memorial Sağlık Grupları Örneği. Erciyes İletişim Dergisi. 6 (2): 1309-1324. DOI: 10.17680/erciyesiletisim.495513.

Hanson C, West J, Thackeray R, Barnes M, Downey J. (2014). Understanding and Predicting Social Media Use Among Community Health Center Patients: A Cross-Sectional Survey. Journal of Medical Internet Research, 16(11): e3373. doi: 10.2196/jmir.3373.

Hekimler ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz (2017). https://www.ttb.org.tr/yazisma_goster.php?Guid=f2e81512-8840-11e7-8318-948af52f0cac (15.02.2019).

Kotler P, Kartajaya H, Setiawan I. (2022). Pazarlama 5.0, (2.b). İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi Yayınları.

Onursoy S, Sunay Y. (2020). Sağlık Hizmeti Öncesi İletişim Süreci ve Yeni Medya. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi. 10(1): 138-155.

Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24708.https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4854&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (12.05.2022).

Öztürk C, Vardarlıer, P. (2020). Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık İletişimi: Sağlık Kurumlarının Sosyal Medya Mecra Kullanımının İncelenmesi. Modern Leisure Studies, 2(1): 33-56.

Tengilimoğlu E. (2014). Hastane ve Hekim Tercihinde Sosyal Medya Kullanımının Etkisi: Ankara İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.

Tengilimoğlu E, Parıltı N, Yar CE. (2015). Hastane Ve Hekim Seçiminde Sosyal Medyanın Kullanım Düzeyi: Ankara İli Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2): 76-96.

Uçar T. (2020). Hastane Tercihinde Sosyal Medyanın Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Journal Of Healthcare Management And Leadership. (1): 28-42.

We Are Social Digital (2022). Yıllık Rapor. https://datareportal.com/reports/digital-2022 (05.06.2022).

Yılmaz Elbaşı G. (2015). Sosyal Medyada Pazarlama: Sosyal Medyada Kullanıcı Motivasyonunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Pazarlama Algısına İlişkin Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.

Zülfikar H. (1997). Piyasa Araştırmalarında Kullanılan Örnekleme Yöntemleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Published

2023-06-25

How to Cite

Düzcü, T. (2023). New Media Activity Analysis in Medicine and Hospital Preference. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(32), 26–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.80788088

Issue

Section

Articles