Analysis of Articles Published in the Field of Training Science Between 2010-2018 in Turkey

Authors

  • Mustafa Anıl Mutlucan Akdeniz University, Antalya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7942257

Keywords:

Disabled, injuries, diseases, children, review studies, duplications, postgraduate theses

Abstract

The purpose of this research; It is the evaluation of the articles in the journals related to the field of sports sciences, which are published in Turkey and scanned in Google academic, according to their quality and quantity.
Examination and evaluation of full-text articles published in Turkish journals, examining changes related to training in the field of Sport Sciences.
• Studies over the age of 18 are taken into account.
• The qualitative and quantitative analysis of the studies between the years 2010-2014 and 2015-2018 constitute the sub-objectives of the study.
Criteria for inclusion in the review
• Exclusion Criteria: Disabled, Injuries, injuries, diseases, children, review studies, duplications, graduate theses,
• Inclusion criteria: Acute training, full text, Turkish peer-reviewed journal
HYPOTHESES
1. The number of articles stating that short-term training is improving will be sufficient.
2. There will be more articles examining the conditional characteristics.
3. It will be found that the studies are mostly conducted on men.
4. It is stated that randomized controlled studies will be more.
5. Among the 4 hypotheses mentioned above, it is thought that the studies conducted between the years 2015-2018 will be more than those conducted in the years 2010-2014.

Downloads

Download data is not yet available.

References

İri R., Ersoy A., İri R. (2010). Yürüyüş egzersizinin bayanların aerobik kapasitelerine ve bazı kan değerlerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

ÖLÇÜCÜ B, ERDİL G, KARAHAN A.Y, CENİKLİ A, ALTINKÖK M, Pliometrik Egzersizlerin Tenisçilerde Diz Fleksiyon ve Ekstansiyon Kuvvet gelişimine Etkileri Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 46, S. 47-56, 2011

Gençoğlu C, Ateş O, Aksu İ, Gülbahar S, Şahin E, Bediz C, Üst Ekstremite Pliyometrik Antrenmanın Hentbolda Atış Hızı ve Omuz Rotator Kas kuvvetine Etkisi, Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 46, S. 57-66, 2011

Kılınç F, Aydoğan A, Ersoy A, Yavuz A, Güreşçilerde hazırlık periyodunda uygulanan kombine kuvvet antrenmanlarının kuvvet performansları üzerine etkileri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:9 Sayı:1 Yıl:2012

VERGİLİ Ö, Sağlıklı Sedanter Kadınlarda Kalistenik ve Pilates Egzersizlerinin Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri, KÜ Tıp Fak Dergi 2012; 14 (3) ISSN 1302-3314

BAVLI Ö, Basketbol Antrenmanıyla Birleştirilmiş Pliometrik Çalışmaların Bazı Biyometrik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi Pamukkale Jurnal of Sport Sciences 2012, Vol.3, No.2, Pg:90-100

Baştuğ, G., Ceylan, H. İ., & Kalfa, S. (2014). Bayanlara uygulanan pilates egzersiz programının esneklik performansı ve beden kompozisyonu üzerine olan etkisinin incelenmesi. International Jurnal of Human Sciences, 11(2), 1274-1284.

Kurt, S, Hazar, S., İbiş, S., Albay, B., Kurt, Y. (2010). Orta yaş sedanter kadınlarda sekiz haftalık step-aerobik egzersizinin bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

Yıldız, S., Çilli, M., Gelen, E. ve Güzel, E. (2013). Farklı sürelerde uygulanan statik germenin sürat performansına akut etkisi. International Jurnal of Human Sciences, 10(1), 1202-1213.

Gönül ateş S., Saygın Ö., Babayiğit İrez G. (2010). Düzenli yürüyüş programının 40-50 yaşları arası bayanlarda sağlık ilişkili fiziksel uygunluk unsurları ve kan lipidleri üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Alemdaroğlu U, Köklü Y, Puslu E, Özer R, Erol E; Sekiz Haftalık Kompleks Antrenmanın Anaerobik Güç, Kapasite, Sürat, Sıçrama Performansı ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri. Türkiye Klinikleri J Sports Sci 2013;5(2):74-9

Tekin A, Tekin G, Aykora E, Çalışır M, Duyan M; Kor Stabilite Antrenmanının Kadın Çalışanların Vücut Kompozisyonu ve Kor Fonksiyona İlişkin Kuvvet ve Esneklik Parametrelerine Etkisi. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (İÜBESBD), 2018, 5(1),41-66

İmamoğlu A, Eliöz M, Çebi M; Kadın Futbolcularda 8 Haftalık Hazırlık çalışmalarının Bazı Biyo-Motor ve Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkisi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Jurnal of Sports and Performance Researches 2017;8(3):222-231

Dilber A.O, Lağap B, Akyüz, Ö, Çoban C, Akyüz M, Taş M, Akyüz F, Özkan A;

Erkek Futbolcularda 8 Haftalık Kor Antrenmanının Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Değişkenleri Üzerine Etkisi. CBÜ Bed. Eğt. Spor Bil Dergisi / CBU J Phys Edu Sport Sci 2016: 11(2)

Akarçeşme C, Aktuğ Z.B; 14 Haftalık Voleybol Antrenmanlarının İzokinetik Diz Kas Kuvvetleri ve Dinamik değer Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (İÜBESBD), 2018, 5(1),33-40

Kaplan D.Ö; Orta Yaş bayanlarda Aerobik Egzersizlerin Vücut Kompozisyonu Bileşenleri ve Antropometrik Ölçümlere Etkilerinin Değerlendirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Jurnal of Physical Education and Sport Sciences) Year: 2016 Volume: 18 Issue: 3 Pages: 9-20

Gültekin D, İrez G.B; Aero-Pilates Çalışmasının Üniversite Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Uygunluk Değerleri Üzerine Etkisi. CBÜ Bed.Eğt. Spor Bil Dergisi / CBU J Phys Edu Sport Sci 2016: 11(2)

Aykora E, Tekin A, Tekin G, Aykora D; 12 Haftalık Tüm Vücut Titreşim Antrenmanının Sedanter Kadın Öğrencilerin Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2(4): 65-79

Eyuboğlu, E., Dalkıran, O., & Aslan, C. S. (2016). 7 haftalık hazırlık periyodunun bir kadın voleybol takımının vücut kompozisyonu, kuvvet, esneklik ve aerobik dayanıklılık özelliklerine etkisi. Jurnal of Human Sciences, 13(3), 6071- 6079.

Gül G.K, Konyalı M, Gül M; Pliometrik Antrenmanların Tenis Servis İsabetine Etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi Cilt 9, Sayı 1 (2017) Eylül

Şahin, G; Farklı Hızlarda İp atlama antrenmanlarının Anaerobik Güce Etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Jurnal of Sports and Performance Researches 2017;8(2)

Baynaz, K., Acar, K., Çinibulak, E., Atasoy, T., Mor, A., Pehlivan, B., & Arslanoğlu, E. (2017). Yüksek yoğunluklu interval antrenmanın esneklik ve anaerobik kapasite üzerine etkisi. Jurnal of Human Sciences, 14(4), 4088-4096. Doi:10.14687/jhs. v14i4.5062

Sözbir K, Sönmez R. G. T, Yüktaşır B, Yalçın H.B. Aydın K, Yıldız N; İki farklı Germe egzersizleriyle Yapılan Plyometrik Antrenmanın esneklik, Dikey Sıçrama ve Alt Ekstremite Kaslarına ait Elektromiyografi Aktivitelere Etkisi. Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Güz Dönemi Sayı: 11 Yıl:2017

Alp Kılınç F, SUNA G; Hazırlık Sezonunda Hentbolculara uygulanan Antrenmanların Bazı Antropometrik ve Biyometrik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi Ekim / Kasım / Aralık– Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 17 Yıl:2015

Turgut M, Aydın R, Erkılıç A.O; Bartın Üniversitesi Badminton Takımında Yer Alan Kadın Sporculara Uygulanan 8 Haftalık Klasik Badminton Antrenmanlarının Bazı Fiziksel Performans Parametreleri Üzerine Etkileri. International Jurnal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), December, 2017, 3 (SI): 354-364

Sever, O. (2017). Futbolcularda statik ve dinamik core egzersizlerin Stork denge testine etkisi. Jurnal of Human Sciences, 14(2), 1781-1791. Doi:10.14687/jhs. v14i2.4440

Özbay, S., Ulupınar, S. & Burmaoğlu, G., E. Alt Gövde Direnç Antrenmanlarında Egzersiz Sırasının Performansa Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimler Dergisi Cilt: 20, Sayı:3-A, Ekim 2018 ISSN: 1302-2040

Kurşun, Ş., Suna, G., & Alp, M. (2016). Düzenli step-aerobik egzersizlerinin yetişkin sedanter kadınlarda vücut yağ değerlerine etkisi. Jurnal of Human Sciences, 13(3), 4973-4979. Doi:10.14687/jhs. v13i3.4018

Taşkıran A, Kaya İ; Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 23-30, 2015

Bozdoğan T.K, Altın M.M, Kızılet A; Genç erkek Kürekçilerde Maksimal Dirençli Kuvvet Çalışmalarının 2000 metre ve 6000 metre Kürek Ergometresi Testine Etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Jurnal of Sports and Performance Researches 2017;8(3):195-209

Kocahan T, Kaya E, Akınoğlu B, Karaaslan Y, Yıldırım. N, Hasanoğlu A İzokinetik Kuvvet Antrenmanının Farklı Açısal Hızlardaki Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. Spor Hekimliği Dergisi 52(3): 77--‐83, 2017

Afyon, Y. A., & Boyacı, A. (2016). 18 yaş grubu futbolcularda 8 haftalık merkez bölge (core) antrenmanlarının bazı motorik özelliklerin gelişimine etkisi. Jurnal of Human Sciences, 13(3), 4595-4603.

Yüksel, Erzeybek M.S; Kaya F, Güllaç M; Farklı Kuvvet Antrenmanlarının Kadın Sporcularda Beden Kompozisyonuna Etkileri. Türkiye Klinikleri J Sports Sci 2017;9(3):101-7

Haksever B, Düzgün İ, Yüce D, Baltacı G; sağlıklı Bireylere Standart Denge >Eğitiminin Dinamik, Statik denge ve Fonksiyonellik Üzerine Etkileri. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017:2(3): 40-49

Uçan, İ; 6 haftalık Aerobik egzersizin Sedanter Bireylerin Vücut Kompozisyonu üzerine Etkileri. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri dergisi. Cilt.2, Sayı.2,2018-12-21

Kilit B, Aslan E, Tenis eğitiminde Kort ve Duvar çalışmalarının karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı.18-2,2016

Temur H.B; Selçuk M, Çınar V, Ötürker M, Sarıkaya m; Kadınlarda 8 haftalık Pilates Programının Kan Lipitleri Üzerine Etkileri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. Cilt 3, Sayı.1,2018

MELLEROWICZ, H., u. H. BORSDORF: Sportmedizin 9, 8 (1958).

Harre, D. (1971). Trainingslehre. Sportverlag.

Nett, T. (1964). Leichtathletisches Muskeltraining. Bartels & Wernitz.

Downloads

Published

2023-04-28

How to Cite

Mutlucan, M. A. (2023). Analysis of Articles Published in the Field of Training Science Between 2010-2018 in Turkey. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(31), 152–170. https://doi.org/10.5281/zenodo.7942257

Issue

Section

Articles