1.
Zeynal S. PROFESSOR HƏSƏN MİRZƏYEVİN ELMİ YARADICILIĞINDA FEİLİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI - FEİLİ SİFƏT. EUROASIA [Internet]. 2023 Mar. 21 [cited 2024 May 23];10(30):80-5. Available from: https://euroasiajournal.com/index.php/eurssh/article/view/352