Zeynal, Sərdar. “PROFESSOR HƏSƏN MİRZƏYEVİN ELMİ YARADICILIĞINDA FEİLİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI - FEİLİ SİFƏT”. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 10, no. 30 (March 21, 2023): 80–85. Accessed May 26, 2024. https://euroasiajournal.com/index.php/eurssh/article/view/352.