Zeynal, S. . “PROFESSOR HƏSƏN MİRZƏYEVİN ELMİ YARADICILIĞINDA FEİLİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI - FEİLİ SİFƏT”. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, vol. 10, no. 30, Mar. 2023, pp. 80-85, doi:10.5281/zenodo.7757615.