[1]
Zeynal, S. 2023. PROFESSOR HƏSƏN MİRZƏYEVİN ELMİ YARADICILIĞINDA FEİLİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI - FEİLİ SİFƏT. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES. 10, 30 (Mar. 2023), 80–85. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7757615.