Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN ANLAMDA YAPILAN İLK BÜTÇE: OSMANLI MALİ TARİHİNDE 1909 YILI BÜTÇESİ
(THE FIRST BUDGET IN THE MODERN SENSE: 1909 BUDGET IN OTTOMAN FINANCIAL HISTORY )

Author : Hakan AYAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 60-68
    


Summary

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ardından İttihat ve Terakki Cemiyeti, öncelikle denetleme iktidarı ve sonrasında da yönetimde tamamen söz sahibi olduğu bir on yıllık döneme sahip olmuştur. Bahsi geçen bu on yıllık süre içerisinde birçok siyasi olay yaşanmıştır. Bu olayların sonucunda topraklar kaybedilmiş, çalışabilecek erkek nüfus oranında azalma yaşanmış, ekonomik yönden çok zor bir dönem yaşanmış ve en önemlisi de Osmanlı Devleti yıkılmaya yüz tutmuştur. Devleti, içerisinde olduğu bu durumdan çıkarmak ve yıkılmasını önlemek amacıyla ekonomik şartları düzenlemek ve düzeltmek için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri de bütçeler olmuştur. Düzenli bir şekilde bütçeler oluşturulmaya özen gösterilmiştir. Bu çalışmada, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Osmanlı Devleti tarafından hazırlanan 1909 yılı bütçesine değinilmiştir. Bütçeler ve uygulamaları, devletlerin mali sistemlerinin önemli bir parçası olmuşlardır. 1909 yılı bütçesinin özelliği ise daha önce yapılan bütçelere göre, modern anlamda yapılmış ilk bütçe olmasıdır. Çalışmanın amacı, 1909 yılı bütçesinin önceki bütçelerden farkını ve modern anlamda yapılan ilk bütçe olması özelliklerini ortaya koymaktır.Keywords
Osmanlı Devleti, Bütçe, Meclis, II. Meşrutiyet.

Abstract

Following the proclamation of the II. Constitutional, the Committee of Union and Progress had a ten-year period in which it had a say in the control power first and then in the administration. Many political events took place during this ten-year period. As a result of these events, the land was lost, the rate of male population that could work, a very difficult period was experienced economically, and most importantly, the Ottoman State faced collapse. Efforts have been made to regulate and correct economic conditions in order to remove the state from this situation and prevent its collapse. One of these has been budgets. Care has been taken to create budgets on a regular basis. In this study, after the announcement of the II. Constitutional, the 1909 budget prepared by the Ottoman State was mentioned. Budgets and their applications have been an important part of the financial systems of states. The feature of the 1909 budget is that it is the first budget built in the modern sense compared to the previous budgets. The aim of the study is to reveal the difference of the 1909 budget from the previous budgets and the characteristics of being the first budget in the modern sense.Keywords
Ottoman State, Budget, Assembly, II. Constitutional.

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ağustos sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri