Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖZ HAREKETLERİ İLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (EMDR) YÖNTEMİNİN PSİKOLOJİK-PSİKİYATRİK KÖKENLİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE ETKİNLİLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME
(THE EFFECTIVENESS of EYE MOVEMENT DESENSITIZATION and REPROCESSING (EMDR) METHOD in the TREATMENT of PSYCHOLOGICAL-PSYCHIATRIC DISEASES: A SYSTEMATIC REVIEW )

Author : * *  Fatih BAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 110-116
    


Summary

Bu çalışmada Psikolojik-Psikiyatrik Kökenli Hastalıkların tedavisinde uygulanan Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Yönteminin etkililiğini değerlendirmek için yapılmış ampirik çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Belirtilen ulusal ve uluslararası veri tabanlarında ve belirtilen anahtar kelimelerle 2010-2020 yılları arasında yayınlanan İngilizce ve Türkçe makaleler taranmıştır. Bu çalışmada taranan yayınlar incelenerek sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. İncelemede “EMDR, “Psikolojik-Psiyatrik Hastalıklar”, “Psychological-Psychiatric Diseases” anahtar kelimeler elektronik olarak taranmıştır. İlk olarak elektronik veri tabanlarındaki tüm özetler, başlıklar ve makaleler incelenmiş ve 105 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar 23 kitap ve 19 bildiri ve 42 çalışma Psikolojik-Psikiyatrik Kökenli hastalıkların dışında olması nedeniyle 21 çalışma incelenmiştir. Araştırma Sonucunda EMDR’ın Psikolojik-Psikiyatrik Kökenli hastalıkların belirtilerinin ve eşlik eden diğer sorunların azalmasında etkili olduğu tespit edilmiştir.Keywords
EMDR, TSSB, Psikolojik-Psikiyatrik Kökenli Hastalıkları, Sistematik Derleme

Abstract

In this research, it is aimed to review empirical studies conducted to evaluate the effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Method used in the treatment of Psychological-Psychiatric Diseases. English and Turkish articles published between 2010-2020 in the specified national and international databases and with the specified keywords were scanned. In this study, the systematic review method was used by examining the publications scanned. In the review, the keywords "EMDR," Psychological-Psychiatric Diseases "," Psychological-Psychiatric Diseases "were scanned electronically. First, all summaries, titles  and articles in electronic databases were examined and 105 studies were reached. Due to the fact that the studies reached were 23 books and 19 papers and 42 studies were excluded from diseases of psychological-psychiatric origin, 21 studies were examined. As a result of the research, it has been determined that EMDR is effective in reducing the symptoms of psychological-psychiatric origin diseases and other accompanying problems.Keywords
EMDR, PTSD, Psychological-Psychiatric Based Diseases, Systematic Review

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri