Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLEİÇİ İLİŞKİLERDE İSLAMİ DEĞERLERİN VE GELENEKLERİN KORUNMASI
(PROTECTİON OF İSLAMİC VALUES AND TRADİTİONAL CHARACTER İN İNTERNALFAMİLY RELATİONS )

Author : Aynure Eliyeva    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 28-34
    


Summary

XX yüzyılın 80-90`lı yıllarında ülkemizde büyük sosyal-iktisadi ve kültürel-siyasi değişiklikler baş verdi. Çağdaş dünyamızda yaşanan küreselleşme süreci, teknolojinin gelişimi, internet ve sanallaştırma gibi yeni fikir — Bilgi modelleri bir yandan olumlu değişimlere yol açsa da, bu sürecin tarihsel-kültürel miras, ahlaki-manevi değerler üzerindeki etkisi belirsizdir. Bütün bu değişiklikler, kamu bilincini şekillendiren ve yönlendiren kültürel ve ahlaki değerlere etkisiz ötüşmüyor. Bir bütün olarak Azerbaycan toplumunun ahlaki değerlerine, özellikle aile yaşamında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına şart koşmaktadır. Aynı zamanda, ailenin özellikleri işte Azerbaycan'ın gerçekliğini ve Azerbaycan'ın karakterini yansıtır. Şurada hem modern dünya görüşü hem de modern değerlerin yanı sıra ulusal kültürel özelliklerin, özellikle manevi ve etik değerlerin bir sentezi gözlemleniyor. Ulusların etkileşimi ve kültürel bağların çok boyutluluk sorunu ile ilişkili olan küreselleşme döneminde, ulusal kimliğin korunması öncelikle aile de dahil olmak üzere ulusal değerlerle ilişkilidir. Aile, bir sistem olarak, çok çeşitli ilişkilerle bağlıdır. Bunlar ebeveynler arasındaki ilişkiler, çocuklar arasındaki ilişkiler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiler, uzun ömürlülüğe bağlı büyük annelerin ve dedelerin de dahil olmak üzere farklı nesillerden oluşan bir ailenin içindeki ilişkilerdir. Daha geniş bir bağlamda, aynı zamanda ailenin akrabalarla olan ilişkisidir. Aile ve onu oluşturan bireylerin arasındaki ilişki, onu anlamadan yönetilemeyen karmaşık bir sistemdir. Aile bağlarını güçlendiren faktörler arasında kültürel değerler sisteminin birliği, ailenin doğası ve hedefleri hakkındaki fikirlerin uyumluluğu, çocuk yetiştirme yaklaşımları, eşlerin rolü, sorumlulukları ve görevleri, eşlerin duygusal ortaklıkları vb. gösterilebilir. Modern ailenin refahı, esas olarak ailenin içinde yaşadığı toplumla ve onu topluma bağlayan çok sayıda görünmez kabloyla (dış çevre) bağlıdır.Keywords
Aile, değerler, gelenekler, İslam, modern toplum

Abstract

Our country has undergone great socio-economic and cultural-political changes in 80-90s of the XX century. Although on the one hand the process of globalization taken place in our modern world, technology development, new thought such as Internet and virtualization-information models pave the way to positive changes, impact of this process on historical and cultural heritage, moral and spiritual values is ambiguous. All of these changes affect cultural and moral values that form and direct public consciousness. It stipulates the occurence of new trends in moral values of the Azerbaijani society as a whole, in particular in family life. Meanwhile, the characteristics of a family reflect the reality and the character of Azerbaijan. There is observed a synthesis of both contempopary world conception and modern values, as well as national cultural features, in particular moral and ethical values. The protection of national identity is primarily connected with national values, including the family in the era of globalization, which is associated with the problem of interaction of nations and multidimensionality of cultural ties. Family is tied with a wide range of relationships as a system. These are relationships between parents, relationships between children, those between parents and children and the relationships within a family amidst different generations, including grandparents, depending on longevity. It is also the family's relationship with relatives in a wider context. Mutual relationship between family and the individuals who make it up has complex system according to which family ties can be controlled by perceiving it. The unity of the system of cultural values, the compatibility of views about the nature and goals of family, approaches to education of children, the role, responsibilities and duties of spouses, as well as emotional community of spouses, etc. can be cited among the factors that strengthen family ties. The well-being of modern family depends mainly on the interaction of the family with the society in which it lives and with the numerous invisible wires that connect it to society, i.e. the environment.Keywords
Family, values, traditions, Islamic religion, modern society

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri