Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANAT EYLEMİNDE ETİK DEĞERLERİN ROLÜ VE İŞLEVİ
(THE ROLE AND FUNCTION OF ETHICAL VALUES IN THE ACT OF ART )

Author : Caner Yedikardeş    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 42-50
    


Summary

Bu çalışma, sanat eyleminde bulunan bireylerin sanatçı olma kimliği ile örtüşeceği düşünülen etik değerlerin kapsamında ayırtlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dahası bu çalışma ile etik değerlerin sanat eylemlerinin (yapma/sunma/sergileme) dâhil olduğu bir süreçte rolü ve işlevi üzerinden bir tartışma açmayı hedeflemektedir. Sanatçı kimliğinin tanımı ve kapsamı da bu yolla irdelenmektedir. Sanat çalışmalarının içerikleri, manifesto değerleri, sergilenme biçimleri etik değerlerin rolü ve işlevi açısından temel oluşturması bağlamında bütüncül olarak değerlendirilip nedensellik-sorunsallık ilişkileriyle de ilgilenmektedir. Sanat eylemlerini sürdürme açısından estetik değer oluşturmadaki kaygı düzeyinin ikileminde etik değerlerin kayıplara uğraması bazı önemli örneklerle değerlendirilmektedir. Prestij edinme, kariyer yapma ya da parasal/ticari kaygılarla sanat eyleminde bulunan bireylerin zamanın hızlı tüketim alışkanlıklarına ram olması ve tüm sanatsal üretim süreçlerinin eşlik etmesine razı gelinmesi günübirlik ya da kısa vadeli kazanımlardan öte bir sonuç vermemektedir. Bu doğrultuda, sanatçı bireyin çokluğun, kalabalığın içinde de varlık göstermesinin yolunun yine nitelik arayışı ve kaygısına tabi olması olanaklıdır. Popülariteye dayalı güncel alışkanlıkların, kolaycılığın, kendine mal etmenin konforuna karşın bireysel tutumların/yaklaşımların etik değerlerle geliştirilebileceğinin yanı sıra aslında geçmişten günümüze tüm birikimiyle sanat eleştirisi kurumunun kapsayıcı niteliğinde güncel literatürü ve etik değer ölçütleri oluşturmasının olanaklı olacağı düşünülmektedir. Yüzyıllardır sanatın gerekliliği kavramı tartışılagelmektedir, artık sanatta etik değerlerin estetik değer kaygıları kadar gerekliliğine genel bakışla hakiki gereklilik bağlamında tartışmaya açılmaktadır.Keywords
Sanat Eylemi, Sanatta Etik.

Abstract

This study aims to reveal the distinctions of individuals engaged in art making within the scope of ethical values that are thought to coincide with the identity of being an artist. Moreover, this study aims to open a discussion on the role and function of ethical values in a process involving art acting and presenting / exhibiting. The definition and scope of the artist identity is also examined in this way. The content of art works, manifesto values, and the way they are exhibited are considered as holistic in the context of the role and function of ethical values, and are also concerned with causality-problematic relationships.In the dilemma of the level of anxiety in creating aesthetic value in terms of art and continuing art, the loss of ethical values is evaluated with some important examples. It is not a daily or short-term outcome for individuals who are engaged in the act of acquiring prestige, making a career or making art with monetary / commercial concerns. In this direction, it is possible that the way of the individual's existence in the crowd and the crowd is subject to the search for quality and anxiety. It is believed that, despite the comforts of current habits, convenience, and self-interest based on popularity, individual attitudes / approaches can be developed with ethical values, in fact, it will be possible for the art criticism institution to create inclusive up-to-date literature and ethical value criteria. The concept of the necessity of art for centuries has been debated, and now it is opened to discussion in the context of genuine necessity with an overview of the necessity of ethical values as well as aesthetic value concerns in art.Keywords
The Act of Art, Ethics in Art.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri