Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞAİR NİGÂR HANIM’IN HÂTIRÂT İSİMLİ DEFTERİNDEKİ ŞİİRLER
(POEMS IN POET NIGAR HANIM'S HATIRAT BOOK )

Author : BİLGE KARGA GÖLLÜ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 27-41
    


Summary

Osmanlı’nın son dönem kadın şairlerinden Nigâr Hanım (1862-1918), ölümünden önce hatıra defterleri tutmuştur. Bu defterlere dostları, ailesi ve şair arkadaşlarının yanı sıra saray erkânı da hatıralar yazmışlardır. Yakın çevresinin Nigâr Hanım hakkındaki düşüncelerini barındıran sayfalar, onun hem sosyal hem de edebî hayatının aydınlanmasını sağlayan tarihî birer vesika niteliğindedir. Nigâr Hanım’ın, Millî Kütüphane’de Albüm-i Edîbe (06 Mil Yz A 1698; 65 varak) ve Hâtırât (06 Mil Yz A 1674; 184 varak) adlı ulaşılabilen iki defteri bulunmaktadır. İçerisinde çeşitli dillerde yazılmış yazılar/notlar vardır. Bu çalışmada ise zenginliğiyle dikkati çeken Hâtırât isimli defterin içerisindeki şiirler değerlendirilmiştir. Ahmed Kemâl (Akünal), Manyâsizâde Refîk Bey, Fâ’ik Âlî Ozansoy, Hüseyin Suat Yalçın, Ali Haydar, Mustafa Reşid ve Recâizâde Mahmud Ekrem gibi dönemin şair ve yazarlarının şiirlere yer verdikleri sayfalar, Nigâr Hanım’a karşı hissedilen duyguları göstermesi bakımından değerlidir. Ayrıca 1891-1916 yılları arasında yazıldığı anlaşılan şiirlerde övgünün ön planda olduğu ve çeşitli eserlerden de yararlanıldığı dikkati çekmiştir.Keywords
Nigâr Hanım, XIX-XX. Yüzyıl, Hâtırât, Şiirler.

Abstract

Nigar Hanım (1862-1918), one of the last female poets of the Ottoman Empire, kept memorandum books before her death. In addition to their friends, family and poets, the palace man wrote memories in these notebooks. The pages that contain the thoughts of his close circle about Mrs. Nigar are historical documents that enlighten her social and literary life. Nigar Hanım has two books in the National Library, which can be reached as Album-i Edibe (06 Mil Yz A 1698; 65 foils) and Hatırat (06 Mil Yz A 1674; 184 foils). The articles/notes in various languages. In this study, the poems in the notebook named Hatırat, which attracts attention with its richness, will be evaluated. The pages of poets and writers of the period such as Ahmed Kemal (Akünal), Manyasizade Refik, Fa'ik Ali Ozansoy, Hüseyin Suat Yalçın, Ali Haydar, Mustafa Reşid and Recaizade Mahmud Ekrem, are valuable in terms of showing feelings towards Nigar Hanım. In addition, it was noteworthy that praise was at the forefront and various works were used in poems that were written between 1891-1916.Keywords
Nigar Hanım, 19th.-20th. Century, Hatırat, Poems.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri