Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNDEN BUGÜNE İŞ DÜNYASINDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ; MALATYA ÖRNEĞİ
(WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN BUSINESS WORLD FROM YESTERDAY TO TODAY; EXAMPLE OF MALATYA )

Author : HASAN UZUN  Ömer ÇAKMAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 11-26
    


Summary

Son yıllarda önem kazanan girişimcilik kavramı, yeryüzündeki işçi ve işverenlerin demografik yapısında önemli farklılıklar oluşmasını sağlamış ve bu farklılıklar kadınları da bir hayli etkilemiştir. Girişimcilik kavramı önem kazanmadan önce kadınların görevi ev işleri olarak görülmekteydi. Fakat sanayi devriminden sonra kadınların iş yaşamına atılmalarının önü açılmıştır. Tarih boyunca erkek arenası olarak algılanan girişimcilik, şimdilerde kadınların dokunuşları ile evrimleşmektedir. Öyle ki bütün dünyada kadın girişimciliği artmakta ve ekonomik bir değer haline gelmektedir. Yinede az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu arenada kadınların boy gösterebilmeleri oldukça zordur. Bu bağlamda bu çalışma, Malatya'da Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı 105 kadın girişimci ile gerçekleştirilen anket ve mülakat sonuçlarını kapsamaktadır. Çalışmanın amacı ise, Malatya'da ki kadın girişimcilerin sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır.Keywords
Girişimcilik, Malatya, Kadın Girişimciliği

Abstract

The concept of entrepreneurship, which has gained importance in recent years, has led to significant differences in the demographic structure of workers and employers around the world, and these differences have also affected women a great deal. Before the concept of entrepreneurship became important, women's duties were seen as household tasks. However, after the industrial revolution, women were thrown into work. Entrepreneurship, which has been perceived as a men's Arena throughout history, is now evolving with the touch of women. So much so that women entrepreneurship is increasing all over the world and becoming an economic value. However, in underdeveloped and developing countries, it is very difficult for women to appear in this arena. In this context, this study covers the results of surveys and interviews conducted with 105 women entrepreneurs registered with Chamber of Industry and Commerce in Malatya. The aim of the study is to present the problems of women entrepreneurs in Malatya and to offer solutions.Keywords
Entrepreneurship, Malatya, Women Entrepreneurship

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ağustos sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri