Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Azerbaycan ve İngiliz Dillerinde Entelektüel İdiomlar
(İntellectual İdioms in Azerbayijani end English )

Author : Haydar Guliyev    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 30-36
    


Summary

Bu makalede insanın zihni yeteneklerini karakterize eden Azerbaycan ve İngiliz idiomları araştırılmıştır. Maqalede Azerbaycan ve İngiliz dillerinin idiomları arasındaki benzer ve farklı yönler ortaya konmaya çalışılmıştır. Entelekt bir deyerdir, entelektin varlığı olumlu değerlendirilmektedir, yokluğu ise olumsuz değerlendirilir. Böylece, insanın entelektüel özelliklerini yansıtan leksemlerin ardıcıl ilişkisi, mutlak değerlendirme ile tasvir olunan alanın temelindeki çelişkinin önemini tansıtmaktadır. Azerbaycan ve İngilis dillerinde, ilk önce, opozisyon “akıllı - ahmak” insanın entelektüel özellikleri yer bulmaktadır. “Ahmak” kelimesi ile kullanılan idiomlar “akıllı” kelimesi ile anlatılan idiomlardan daha fazladır, bu yüzden akıllı insan ahmağın özellikleri ile kıyaslanarak belirlenmektedir. Filozoflar, bilim adamları ve değişik meslek uzmanları uzun süredir, insan entelekti ve entelektüel yeteneklerini araştırmaktalar. Entelekt, entelektüel yetenekler, entelekt yapısının oluşması ve öğrenilmesi her zaman sadece psikologların değil, dil bilimcilerin, fiziologların vs. ilgisini çekmiştir. Entelektüel yetenekler denildiiğinde, duygularla, kavramayla, hafızayla, düşünceyle, hayal gücüyle ve sorunların çözülmesi ile ilgili olan, her hangi bir işlemin başarısını belirleyen bir kişinin özelliklerinin ve yeteneklerinin toplamı anlaşılmaktadır.Keywords
İdiom, Entelekt, Entelektle ilgili idiomlar, Çeviri yolları

Abstract

The purpose of the investigation: In this article Azerbaijani and English idioms that characterize the mental abilities of a person are discussed. The article attempts to find out the similarities and differences between the idioms of the Azerbaijani and English languages. Intelligence is a value, the presence of intelligence is evaluated positively, the absence is evaluated negatively. Thus, the consistent connection of lexemes denoting the intellectual properties of a person with an absolute assessment indicates the importance of the opposition in the core of the described field. In the minds of speakers of Azerbaijani and English, the intellectual properties of a person are reflected, first of all, in the opposition “smart - fool”. The idioms denoting a "fool" are much more than “smart’, therefore, an intelligent person is determined by contrasting the qualities of a stupid person, a “fool”. Philosophers, scientists and experts of various qualifications have long been engaged in the study of the intellect and intellectual abilities of man. Intellect, intellectual abilities, the establishment and study of the structure of intelligence always drew attention of not only psychologists, but also philologists, physiologists, etc. By intellectual abilities we understand the totality of cognitive properties and abilities of an individual associated with sensations, perceptions, memory, ideas, thinking, imagination, the general ability to cognize and solve problems, which determines the success of any activity.Keywords
İdiom, İntellect, İdioms related to intellect, Translation ways

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri