Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİSİ KRİZ İLETİŞİMİ: GÖZETİM TOPLUMUNUN YÜKSELİŞİ
(CRISIS COMMUNICATION OF THE COVID-19 PANDEMIC: RISING OF THE SURVEILLANCE SOCIETY )

Author : Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 37-43
    


Summary

Post-endüstriyel dönem teknolojinin hızla gelişimi ile insanoğluna sınırları aşan olanaklar sunarken beraberinde öngörülemeyen riskleri ve krizleri armağan etmektedir. Özellikle küreselleşmenin yükselişe geçmesi ile daha aktif hale gelen kelebek etkisi bir olayı mekânsal sınırları takip edilemez bir şiddet ve hızda aşan bir forma büründürmektedir. Gelinen bu aşamada krizleri bertaraf etmenin en etkin yolu olarak kriz iletişimi kavramı önem kazanmaktadır. Krizleri topyekûn ortadan kaldırma olasılığının mümkün olmadığı günümüzde kriz iletişimi, kriz esnasında yaşanacak ziyanı minimuma indirgeme ve kriz sonunda itibar yapılandırma konularında açılımlar sunmaktadır. Bu çalışma COVID-19 (yeni tip koronavirüs) salgınının yarattığı kriz özelinde, dünya genelinde ülkelerin kriz iletişimi stratejilerine odaklanmakta ve benimsenen genel eğilimin her geçen gün gözetim toplumu anlayışı ile daha fazla örtüşen bir görünüm sergilemekte olduğu iddiasını taşımaktadır. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde gözetim toplumu kavramı, özellikleri ve pratikleri hakkında genel bir çerçeve çizilmekte, ikinci bölümde COVID-19 pandemisi sürecinde hükümetlerin krizi yönetebilmek için başvurdukları yöntemler ile gözetim toplumu kavramının yakın ilişkisi ortaya konmaktadır. Çalışma hükümetlerin kriz iletişimi pratiklerine yönelik genel bir değerlendirmenin yapıldığı ve halkla ilişkiler anlamında etkin kriz iletişimi için gerekli olan önerileri kapsayan sonuç bölümüyle nihayetlendirilmektedir.Keywords
kriz iletişimi, gözetim toplumu, COVID 19, halkla ilişkiler,

Abstract

With the rapid development of the post-industrial period technology, it offers human beings beyond the limits and presents unforeseen risks and crises. The butterfly effect, which has become more active especially with the rise of globalization, causes an event to take on a form that transcends spatial boundaries at an unreachable violence and speed. In this process, the concept of crisis communication is gaining importance as the most effective way to eliminate crises. Today, when it is not possible to eliminate the crises altogether, crisis communication offers expansions on minimizing the loss during the crisis and reputational recovery at the end of the crisis. This study focuses on the crisis communication strategies of countries around the world and the general trend adopted is more and more compatible with the understanding of the surveillance society. In the first part of the study, which consists of two parts, a general framework is drawn about the concept of surveillance society, its features and practices, and in the second part, the methods used by governments to manage the crisis during the COVID-19 pandemic process and the concept of surveillance society are revealed. The study is concluded with the conclusion section, which includes a general assessment of governments' crisis communication practices and suggestions for effective crisis communication in terms of public relations.Keywords
crises communication, surveillance society, COVID 19, public relations,

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri