Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PEYGAMBER’İN İLETİŞİM DİNAMİKLERİ VE METOTLARI
(COMMUNICATION DYNAMICS AND METHODS OF THE PROPHET )

Author : Mesut Avcı    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 1-12
    


Summary

İletişim hem insanların hem de toplumun kurumlarının varoluşlarının mutlu ve huzurlu sürdürebilmeleri için gerekli bir yetenektir. O yüzden iletişimin sadece konuşmaktan ibaret olduğunu sanmak yanılgıdır. İletişim, kişinin ve toplumun “ben” olmaktan çıkıp “Biz” olmasını sağlayan herşeydir. Örneğin, iletişim bazen konuşmak, bazen susmak, bazen bakmak, bazen gülmek, bazen yazmak, bazen bir reklam afişidir… Allah’ın peygamberlerini yeryüzüne gönderirken yüklemiş olduğu temel görevleri; insanlara Allah’ın emirlerini bildirmektir. Davet kriterleri ilahi olan bir görevin, metotları da ilahidir veya ilahi şemsiyenin gölgesi altındadır. Bu metotlar, Peygamberlerin gönderdikleri toplumların özelliklerine göre farklılık arzedebilmiştir. Her Peygamber, yabancı topluluklara değil, tanıyıp bildiği, kısa öz bir ifade ile içinde doğup büyüdüğü toplumlara gönderilmiştir. Kültürüne ve diline yabancı olduğu bir toplumda göreve başlamak, birçok açıdan Peygamber’in davetini güçleştirecektir. Toplumun fertleri ile iletişim kurabilmek, toplumun dili, kültürü ve inançları gibi toplumu meydana getiren değerlerin bilinmesi ile ancak mümkün olur. Bundan dolayıdır ki, Allah Kur’an’da: “Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki (emrolunduklarını) onlara apaçık anlatsın…” (İbrahim, 14/4) Ayeti Kerime’de her kavmin dilinde gelen peygamberlerin nedenine vurgu yapılmaktadır. Bu durumu şu şekilde özetlemek de mümkündür: Peygamberin getirdiği mesajlarının muhatapları tarafından anlaşılması, din hususunda yanlışa düşülmemesi amacıyla kavmin diliyle gönderilmiştir. Bu durum, Peygamber ile gönderilmiş olduğu toplum arasındaki iletişimin en yüksek düzeyde ve hiçbir aksaklığa uğramadan sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için olması zaruri durumdur. Cihanşümul bir Peygamber ve bu Peygamber’in öğretilerinin de Cihanşümul olmasını sağlayan temel dinamiklerinin olmasını da zaruri kılmıştır. Peygamber’in, muhatabı olan bütün insanlık ile iletişimini sağlayacak ve bütün dünya ile bu iletişim ağını kuracak temel dinamikleri şöyle sıralamak mümkündür: 1. Tevhid 2. Ahlak 3. Adalet 4. Hoşgörü 5. Kuşatıcı (Evrensel) 6. Örnek 7. Güven (Emin) Peygamber bu dinamiklerle, kişilerin ve toplumların özelliklerini de göz önünde bulundurarak, muhataplarıyla iletişimde kullandığı metotların en önemlisi sözlü iletişimdir.Keywords
İletişim, Din ve İletişim, Peygamber ve İletişim

Abstract

Communication is a necessary skill for both the people and the institutions of society to sustain their existence happily and peacefully. So it is wrong to think that communication is merely talking. Communication is everything that transforms a person and society from “Me” to “We”. For example, communication is sometimes a show card, sometimes talking, sometimes being silent, sometimes looking, sometimes laughing, sometimes writing… The basic duties of Allah when sending his prophets to the earth; to inform people of God's orders. A mission, which has divine criteria of invitation, has also divine methods or is under the protection of God. These methods differed according to the characteristics of the societies which the prophets sent to. Each prophet was sent not to foreign communities, but to societies in which he was born and raised, in which he knew and lived. In a society in which the language and culture are alien, it will make the invitation of the Prophet difficult in many ways. Communicating with the members of society is only possible by knowing the values that make up the society, such as the language, culture and beliefs of society. Because of that God says in the Quran: “We never sent any messenger except in the language of his people, to make things clear for them…” (İbrahim, 14/4). This verse emphasizes the reason why the prophets were sent with the same language of their communities. It is also possible to summarize this situation as follows: The messages of the Prophet were conveyed by the language of the people in order to be understood by the interlocutors and not to be misunderstood about religion. This is the condition that the communication between the Prophet and his community should be at the highest level and in a healthy way without any disruption. Muhammad is a universal prophet, and it is essential to have basic dynamics that make the teachings of the Prophet universal. It is possible to list the basic dynamics of the Prophet, who will communicate with all the human beings establish this communication network with the whole world, as follows: 1. Tawhid 2. Ethics 3. Justice 4. Tolerance 5. Universal 6. Example 7. Trustworthy The Prophet was considering the characteristics of the individuals and societies and the most important of the methods used in communicating with their interlocutors is oral communication.Keywords
Communication, Religion and Communication, Prophet and Communication

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri