Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KİMLİK SİYASETİ SORUNLARI VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK
(THE PROBLEM OF IDENTITY POLITICS IN TURKEY AND MULTICULTURALISM )

Author : Hakan Gülerce  Rukiye Gülerce  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 1-10
    


Summary

Toplumları bir arada tutan ve birlikte yaşama kültürlerini güçlendiren birçok etken vardır. Bu etkenler içerisinde kimliğin rolü ayrıca ön plana çıkmaktadır. Modernliğin evrildiği postmodernlik döneminde kimlikler aynı zamanda bir siyaset biçimine dönüşerek toplumda yer edinmişlerdir. Son dönemlerinde zor zamanlar geçiren Osmanlı’nın nasıl kurtarılabileceği ve farklı kültürlerden oluşan tebaasının hangi yollarla bir arada tutulabileceği üzerine birçok düşünce akımı ortaya çıkmıştır. Bu akımlar bir taraftan da savunucularının ve eleştirenlerinin siyasal kimliklerini oluşturmuştur. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla birlikte çeşitli dönüşüme uğrayan bu kimlik siyasetlerinden iki ana akım olarak ifade edilebilecek Kemalizm ve İslamcılık ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada özellikle postmodern dönemde bu iki akımın Türkiye’de kimlik siyaseti ve sorunları perspektifinden değerlendirmesi yapılmıştır. Modernliğin sıkıntıları olarak ele alınan bu sorunlara yönelik farklılıklarla birlikte yaşama pratiğinin savunusu anlamına gelen çokkültürcülük kavramı çözüm önerisi olarak sunulmuştur.Keywords
Kimlik Siyaseti, Kemalizm, İslamcılık, Çokkültürlülük, Türkiye

Abstract

There are many factors that keep societies together and strengthen their culture of living together. Among these factors, the role of identity comes to the front. In the postmodernity period where modernity evolved, identities also turned into a form of politics and took placE in society. There have been many schools of thought about how the Ottoman State could be saved and in what ways the subjects of different cultures could be kept together in the last and difficult times of Ottoman State. These thoughts, on the one hand, formed the political identities of their defenders and critics. The identity politics that underwent various transformations with the proclamation of the new Republic of Turkey can be expressed as existing within two competing streams: namely Kemalism and Islamism. In this study, these two political identities in Turkey are evaluated especially in this era of postmodernism from the perspective of the problem of identity politics. The concept of multiculturalism, which means the defense of the practice of living together with differences in the midst of the problems of modernity, is presented as a solution.Keywords
Identity Politics, Kemalism, Islamism, Multiculturalism, Turkey

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ağustos sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri