Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İMGEDEN SÖZE- OVİDİUS’UN “DÖNÜŞÜMLER” (METAMORPHOSES) BAŞLIKLI ŞİİRİNDEN BİR EKPHRASİS ÖRNEĞİ YAHUT “AENEAS’IN KRATER’İ”
(FROM IMAGINATION TO SPEECH- AN EKPHRASIS EXAMPLE FROM OVID’S “METAMORPHOSES” OR “THE CRATER OF AENEAS” )

Author : Didem Demiralp    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 64-67
    


Summary

Eski Yunanca bir sözcük olan “ekphrasis”, basitçe “betimleme” demektir. Yazın dilinde “ekphrasis”, imgesel ya da gerçek bir sanatsal nesneyi, sözbilim (retorik) aracılığıyla tasvir etmeyi ifade eder. Eski Yunan edebiyatının en güzel –ve en eski- ekphrasis örneklerine, Homeros, Hesiodos, Aiskhylos, Euripides ve Philostratos’un eserlerinde rastlıyoruz. Öte yandan Vergilius ve Ovidius gibi Romalı şairler de yapıtlarında “ekphrasis”ten faydalanmışlar, başka türlü söylersek, belli bir sanatsal nesneyi, yazın aracılığıyla görünür kılmayı tercih etmişlerdir. Ovidius’un günümüze ulaşan en uzun eseri olan, on beş kitaptan oluşan ve çoğu Yunan ve Roma mitolojisinden seçilen kahramanların olağanüstü dönüşümlerini anlatan “Dönüşümler”i (Metamorphoses), şairin, bu türden üç betimlemesini içerir. Bunlar sırasıyla, “Güneş Tanrısı Sol’un Sarayı”, “Arakhne’nin Dokuması” ve “Aeneas’ın Kadehi”dir (Krater). Bizim bu çalışmadaki amacımız, “Dönüşümler”in, on üçüncü kitabında resmedilen ve rivayete göre, Delos kralı Anius’un, adadan ayrılmak üzere olan Troyalı yiğit Aeneas’a armağan olarak sunduğu –ve bu sebeple kimi kaynaklarda “Anius’un Kadehi” olarak da geçen- ve çağdaş araştırmacılar tarafından fazla irdelenmemiş olan kadehi -üzerindeki tasvirlerle birlikte- yakından incelemektir.Keywords
Ekphrasis, Ovidius, Dönüşümler, Aeneas, Krater

Abstract

The word “ekphrasis or “ecphrasis” derives from Greek and literally means “description”. On the other hand, in literature, it indicates the portrayal of a work of art as a rhetorical prose. The best and the first examples of ecphrasis in Ancient Greek Literature may be found in the works of Homer, Hesiod, Aeschylus, Euripides and Philostratus. Besides Ancient Roman poets such as Virgil and Ovid used ecphrasis. Alternatively, they chose to depict works of art using words. Ovid’s mythological epic “The Metamorphoses” in fifteen books contains three plastic ecphrases. These are “The Palace of the Sun”, “Arachne’s Tapestry” and “The Crater of Aeneas”. Our aim in this study is to amplify this crater portrayed in book thirteen of “The Metamorphoses”. According to the legend, it was a gift given to Aeneas by Anius, the Delian king. Actually this crater which is otherwise known as “Anius’ Cup” is the least known of the three ecphrases in the epic.Keywords
Ecphrasis, Ovid, Metamorphoses, Aeneas, Crater

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri