Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TENİS OYNAYAN ÇOCUKLARIN KABA MOTOR BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION GROSS MOTOR SKILLS OF CHILDREN ENGAGED WITH TENNIS )

Author : Tülin Atan    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 95-98
    


Summary

Bu çalışmanın amacı aynı yaşta olan, tenis sporu ile uğraşan ve tenis oynama süresi farklı olan iki grubun kaba motor becerilerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya bir tenis kulübünde tenis antrenmanı yapan 7-8 yaşlarındaki 30 erkek çocuk gönüllü olarak katıldı. Bu iki gruptan birinin tenisle uğraşma süresi 12-24 ay (20.40±5.79 ay) (lisanslı) arasında iken diğer grup sporcuları ise tenise henüz yeni (2.10±0.73 ay) (yeni) başlamışlardır. Deneklerin sıçrama, çabukluk ve denge düzeyleri incelendi. Deneklerin sıçrama becerilerini ölçmek için uzun atlama ve tek ayak üzerinde sıçrama testleri uygulandı. Uzun atlama, atlanılan metre cinsinden mesafe olarak kaydedilirken, tek ayak üzerinde sıçrama testi ise sıçrama adedi olarak kaydedildi. Deneklerin çabukluk becerileri tenise özgü bir test ile değerlendirildi ve testi bitirme süreleri kaydedildi. Tek ayak üzerinde durma testi ile deneklerin denge düzeyleri ölçüldü. Verilerin analizi SPSS 21 programı kullanılarak yapıldı. Veriler normal dağılım göstermediğinden iki grup arasındaki karşılaştırma Mann Whitney-U testi ile yapıldı. Lisanslı olarak tenis sporu ile uğraşanlar ile tenise yeni başlayan çocukların durarak uzun atlama, tek ayak üzerinde durma ve tek ayak üzerinde sıçrama değerlerinin istatistiksel olarak farklı olmadığı tespit edildi (p>0.05). Çabukluk süreleri karşılaştırıldığında ise, lisanslı tenisçilerin parkuru istatistiksel olarak daha kısa sürede bitirdikleri tespit edildi (p<0.01). Sonuç olarak erken yaşlarda tenis sporuna başlamak motorik özelliklerin en önemlilerinden biri olan sürati ve dolayısıyla çabukluğu arttırmak adına çok önemlidir.Keywords
Tenis, çabukluk, sıçrama, denge.

Abstract

The aim of this study is to compare the gross motor skills of two groups of the same age, who are engaged in tennis sports and have different playing time. 30 boys aged 7-8 years old who volunteered for tennis at a tennis club participated in the study voluntarily. While the duration of playing tennis in one of these two groups is between 12-24 months (20.40 ± 5.79 months) (licensed), the other group athletes have just started tennis (2.10 ± 0.73 months) (new). Jumping quickness and balance levels of the subjects were examined.
Long jump and one foot jump tests were used to measure the jumping skills of the subjects. While the long jump was recorded as the distance in meters skipped, the jump test on one leg was recorded as the number of jumps. Quickness skills of the subjects were evaluated with a tennis-specific test and the time to complete the test was recorded. The balance levels of the subjects were measured with the one-leg standing test. Data analysis was done using SPSS 21 program. Since the data did not show a normal distribution, the comparison between the two groups was made with the Mann Whitney-U test. It was determined that the values of long jump, standing on one leg and jumping on one leg were not statistically different between licensed and new tennis players (p>0.05). When the quickness times were compared, it was found that licensed tennis players completed the test in a shorter time (p<0.01). As a result, starting tennis sports at an early age is very important in order to increase the speed and hence the quickness, which is one of the most important motoric skills.Keywords
Tennis, quickness, jumping, balance.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri