Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESELLEŞMENİN SENDİKALAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: İNGİLTERE’DE 1980 SONRASI SENDİKACILIĞIN DURUMU
(IMPACT OF GLOBALIZATION ON SYNDICATION: SYNDICALISM IN ENGLAND AFTER 1980s )

Author : MÜGE PALANCI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 20-25
    


Summary

Küreselleşme; uzun ve geniş bir tarihsel arka plana sahip olmak ile birlikte, özellikle 1980’li yıllar itibariyle dünyada birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşatmıştır. Bu değişim rüzgârlarından etkilenen en önemli alanlardan biri de sendikacılık olmuştur. Sendikacılık, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlayan süreçte; 1945 yılından 1970’lerin sonuna kadar devam eden Keynesyen ekonomi politikaları ile “altın çağı”nı yaşamıştır. 1973 petrol krizi ve 1980’li yıllar boyunca etkisini tüm dünyada gösteren küreselleşme rüzgârları ile birlikte uygulanan neoliberal ekonomi politikaları bağlamında sendikacılık faaliyetleri gerileme göstermiştir. 1980 sonrası dönemde sendikalar; üye sayısının azlığı, masada toplu pazarlık gücünün azaldığı ve çatışmacı kimliğinden ziyade uzlaşmacı bir düzlemde faaliyet göstermeye çalışmışlardır. Sendikacılıktaki bu gerileme süreç içinde çalışma hayatına yansımış, bu durum kendisini çalışma ilişkilerinde “sendikasız endüstri” olarak göstermiş ve küreselleşmenin getirmiş olduğu yeni çalışan kimlikleri ile iş hayatında kendisine yer bulmuştur.Keywords
Küreselleşme,Sendikacılık,Neoliberal Ekonomi,İngiltere

Abstract

Globalization has experienced various changes and transformations in many areas in the 1980s, with the wide and strong historical background it had. Syndicalism has been one of the most significant areas that have been affected by the transformations of globalization. Along with World War II, syndicalism experienced its “golden age” with the lasting impact of Keynesian economics that took place between 1945 to the end of the 1970s. Syndicalist activities started to diminish with the 1973 Oil Crisis and the dominant Neoliberalism which was caused by the winds of globalization by the 1980s. During the post-1980 period, decreasing collective bargaining power and member scarcity of syndicates led them to focus on continuing their activities with a consensual profile rather than a confrontational profile. This recession of syndicalism has shown its impact on workplace relationships by resulting in a “syndicate-free industry” that has found a space for itself in the business life with new labor identities that have been brought by the globalization.Keywords
Globalization,Syndicalism,Neoliberal Economy,England

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri