Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE 2002 GENEL SEÇİMLERİNDE TURİZM KONUSUNDAKİ VAATLER ve 2002-2007 YILLARI ARASINDA TURİZM ALANINDAKİ GELİŞMELER
(TOURISM PLEDGES DURING the TURKISH GENERAL ELECTION of 2002 and DEVELOPMENTS in TOURISM BETWEEN 2002-2007 )

Author : * *  Ayşe ERKMEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 150-159
    


Summary

Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörünün ülke ekonomileri için önemli bir yeri vardır. Turizm ülkelere döviz kazandıran, çok sayıda insana iş imkânı sağlayan özelliğe sahiptir. Dünyada her geçen gün turizm faaliyetlerinde çeşitlilikler artmaktadır. Türkiye'de uygulanan turizm politikaları da bu boyutta gelişmektedir. Türkiye'de 1980 sonrası turizme verilen önem artmıştır. Bu dönemden başlayarak siyasi partiler programlarını bu yönde hazırlamış, politikalarını bu yönde yürütmüştür. Çalışmanın amacı 2002 genel seçimine katılan ve seçim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmeyi başaran Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim beyannamelerinde veya parti programlarında yer verdikleri turizm vaatlerini belirlemektir. Seçim sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girememiş ancak aldığı oy oranı ile adından söz ettiren Genç Parti’nin de turizm vaatlerini tespit etmektir. Yapılan çalışmada seçim sonrası meclise girmeyi başaran Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve meclise girememiş ancak beklenenin üstünde oy almış olan Genç Parti’nin turizm vaatleri araştırılmıştır. Çalışmada partilerin turizmi geliştirme, çeşitlendirme ve dört mevsime yayma yönünde vaatlerde bulundukları sonucuna varılmıştır.  2002 genel seçimi sonrası iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gerçekleştirdiği turizm icraatları ile turizm gelirlerinde artış olduğu tesbit edilmiştir. 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde turizm konusunda kanunlar kabul edildiği görülmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin farklı ülkelerle turizmi geliştirme yönünde anlaşmalar yapıldığı sonucuna varılmıştır.Keywords
Seçim Beyannamesi, Siyasi Parti, Turizm Vaatleri, Turizm Gelirleri, Turizm Kanunları

Abstract

The tourism sector, which is called as smokeless industry, has an important place for the economies of the country. Tourism has the feature of providing job opportunities to a large number of people. Diversity in tourism activities is increasing day by day in the world. The tourism policies applied in Turkey is developing in these dimensions. Increased importance given to tourism in Turkey after 1980. Starting from this period, political parties prepared their programs in this direction and carried out their policies in this direction. The aim of the study participated in the 2002 general election and after the election of the party managed to enter the Turkey Grand National Assembly is to determine the promising tourism. These parties are the Justice and Development Party and the Republican People's Party. It is also to determine the tourism promises of the Young Party, which could not enter the Grand National Assembly Of Turkey after the election but received more than expected votes. In the study, the promises of the Justice and Development Party and the Republican People's Party, which succeeded in entering the parliament, were determined.  In addition, the promises of the Young Party, who voted more than expected, were determined. In the study, it was concluded that the parties made promises to develop and diversify tourism and spread tourism to four seasons. With the tourism activities of the Justice and Development Party, which was in power after the 2002 general election, tourism revenues increased significantly. 22. Period of Turkey's Grand National Assembly adopted the law on tourism. The Justice and Development Party has made agreements to develop tourism with different countries.Keywords
Election Declaration, Political Party, Tourism Pledges, Tourism Revenues, Tourism Laws

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Haziran sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri