Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİİRT YÖRESEL YEME İÇME KÜLTÜRÜNÜN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF SIIRT LOCAL EATING AND DRINKING CULTURE IN TERMS OF THE POTENTIAL FOR ALTERNATIVE TOURISM )

Author : MUSA YÜKSEL  Halil HADİMLİ, Cemali SARI, Musa YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 25
Page : 112-133
    


Summary

Dünyada değişen sosyo-ekonomik koşullar, turizm sektöründen olan talep ve beklentileri de değiştirdi. Bu nedenle, 1980’den itibaren hızlı bir gelişim gösteren, alternatif turizm faaliyetleri ortaya çıktı. Bu faaliyetler öncelikle turizmin iyi geliştiği alanlarda, mevcut turizm altyapısını kullanarak, turizmi yıl geneline yaymak için kullanıldı. Alternatif turizm faaliyetleri zaman içinde, önceden turizmle tanışmamış alanların turizme kazandırılması için büyük fırsatlara dönüştü. Türkiye, alternatif turizm kaynakları açısından değerlendirilebilecek sayısız coğrafi mekâna, kültürel ve sosyal peyzaja sahiptir. Türkiye’nin hemen her şehrinin kendine has yeme-içme kültürü de alternatif turizm faaliyetlerinden olan “gastronomi turizmi” için büyük potansiyel ortaya çıkarmıştır. Ancak bu potansiyelin henüz yeterince değerlendirildiği söylenemez. Araştırma sahası, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle Bölümü’nde yer alır. Tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapan Siirt’te, yeme içme kültürü oldukça çeşitlidir. Yerleşmenin doğal coğrafi özellikleri ve beşerî dokusu, bu kültürün ortaya çıkmasında etkilidir. Türk, Arap, Kürt ve Ermeni kültürleri, Siirt’in geleneksel yeme içme kültürünü şekillendiren paydaşlardır. Büryan, Severkitel, Kitel gibi malzeme ve geleneksel yemeklerin varlığı, kültürel mozaiği ispatlar niteliktedir. Siirt’te geleneksel yemeklerin hazırlanmasında ritüelleşen bazı davranışlar vardır. Özellikle emek yoğun yöresel yemeklerin yapımında, Anadolu’nun çoğu yerinde yok olmaya yüz tutan, “imece” davranışlar mevcuttur. Yörenin yeme içme kültürü, yerel mimarinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Özellikle “Cas evleri”nde, yeme içme kültürü için düzenlenmiş fonksiyonel mekanlar bulunmaktadır. Araştırma sahasında, yeme içme kültürünün gelişmişliği, kentin ticari hayatında da gözlenir. Özellikle “büryancı” olarak ifade edilen mekanların fazlalığı, bunun kanıtı olarak gösterilebilir. Diğer yöresel yemekleri yapan işyerlerinin sayısında da son yıllarda artış olmuştur. Bu durumun daha da yaygınlaşması Siirt’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik gastronomi turlarının güzergahlarında yer alması ile mümkün olacaktır.Keywords
Siirt, Siirt yeme içme kültürü, Gastronomi.

Abstract

The changing socio-economic conditions in the world have also changed the demands and expectations from the tourism sector. For this reason, alternative tourism activities, which have been developing rapidly since 1980, have emerged. These activities were primarily used in areas where tourism is well developed, to spread tourism throughout the year by using the existing tourism infrastructure. Alternative tourism activities have turned into great opportunities to bring tourism to areas that have not met tourism before. Turkey has numerous geographical locations, cultural and social landscapes that can be evaluated in terms of alternative tourism resources. The unique eating and drinking culture of almost every city in Turkey has also revealed great potential for "gastronomy tourism", which is one of the alternative tourism activities. However, it cannot be said that this potential has been sufficiently evaluated yet. The research area is located in the Dicle Section of the Southeastern Anatolia Region. In Siirt, which has hosted many cultures throughout history, the culture of foodways is quite diverse. The natural geographical features and human texture of the settlement are effective in the emergence of this culture. Turkish, Arab, Kurdish and Armenian cultures are the stakeholders that shape the traditional foodways culture of Siirt. The existence of materials and traditional dishes such as “Büryan”, “Severkitel”, “Kitel” proves the cultural mosaic. There are some ritualized behaviors in the preparation of traditional dishes in Siirt. Especially in the production of labor-intensive local dishes, there are "imece" behaviors that are on the verge of extinction in most of Anatolia. The foodways culture of the region has been effective in the emergence of the local architecture. Especially in “Cas houses”, there are functional spaces designed for foodways culture. In the research area, the development of the foodways culture is also observed in the commercial life of the city. Especially the excess of places that are expressed as "buryanist" can be shown as proof of this. There has been an increase in the number of establishments that make other local dishes in recent years. This situation will become more widespread if Siirt is included in the itineraries of gastronomic tours to the Southeastern Anatolia Region.Keywords
Siirt, Siirt foodways culture, Gastronomy.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri