Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEYDAR ALİYEVİN BAŞARILI POLİTİKASI
(SUCCESSFUL POLICY OF HEYDAR ALIYEV )

Author : Damirli Kamil    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 25
Page : 70-81
    


Summary

Özet Büyük bir devlet adamı, önde gelen politikacı, bağımsız Azerbaycan devletinin mimarı, zamanımızın ender şahsiyetlerinden biri olan Haydar Aliyev, tarihe çok zengin bir miras bırakmıştır. Halkımızın manevi zenginliği olan bu mirası incelerken, geçen yüzyılın 70'li yıllarından bu yana cumhuriyetimizin kapsamlı kalkınma sürecine güçlü bir ivme kazandıran bu büyük şahsiyetin modern Azerbaycan devletinde istisnai bir rol inancı olduğuna bir kez daha ikna oluyorsunuz.Keywords
Anahtar Kelimeler: gelişme, kişilik, başarı, bağımsızlık ülkesi

Abstract

Heydar Aliyev, a great statesman, prominent politician, architect of the independent Azerbaijani state, one of the rare personalities of our time, has left a very rich legacy for history. As you study this heritage, which is the spiritual wealth of our people, you become convinced once again that this great personality, who has given a strong impetus to the process of comprehensive development of our republic since the 70s of the last century, has an exceptional role in the modern Azerbaijani state.Keywords
Key Words: development, personality, achievement, independence country

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri