Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKLİM DÖNÜŞÜMÜ VE YEŞİL FİNANSMANI
(CLIMATE TRANSFORMATION AND GREEN FINANCE )

Author : Meltem Keskin  -  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 25
Page : 54-69
    


Summary

İklim değişimleri tüm canlıların dünyadaki yaşamlarını tehdit eden sorunların başında yer almaktadır. İster gelişmiş ister gelişmekte olsun tüm toplumlar yaşadıkları gezegene yüksek düzeylerde karbon ayak izleri bırakmaktadırlar. Toplumlar üreterek var ola gelmişlerdir. Gelişmiş ekonomi olabilmenin temel motivasyonlarından biri de üretimdir. Ancak, lojistik, inşaat, teknoloji şirketleri gibi pek çok sektör, insan aktiviteleri ve tüm üretim aşamaları dahil olmak üzer enerji kullanımına bağımlıdır. Ayrıca, ülkeler gelişen ekonomileri ile birlikte daha çok sanayileşirken daha fazla enerji tüketmektedirler. Bu enerji kullanımı ise yüksek karbon salınımına neden olmaktadır. Eğer birde bu ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanılan enerji fosil yakıtlara dayalı ise dahada yüksek karbon salınımı kaçınılmaz olmaktadır. Bunun sonucu dünya daha fazla çevre ve iklim riskleri ile yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Yaşanan çevreye duyarlı olmak ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olması için iklim duyarlılığı gerekmektedir. Bunun için sadece hükümetlerin ya da bireylerin değil aynı zamanda tüm sektörlerinde temel yapısal değişimi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sürecin sağlıklı olarak devam edebilmesi için pek çok alanda yatırımlar yapılması gerekmektedir. Yatırımların finansal kaynağını sağlama aşamasına gelindiğinde ise yeni bir nesil olan iklim finansmanı devreye girmektedir. Ekolojik sistemin korunması, geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli olan projelerin fonlanması ve bu fonları sağlamaya aracılık eden finansal enstürmanların yatırımcılara sunulması gerekmektedir. Ayrıca, yatırımcıların çevreye ve iklime olan duyarlılıklarının artması ile birlikte yeşil menkul kıymetlere olan talep artmaya devam etmektedir. Artan yatırımcı talepleri ile piyasalarda yeşil finansal enstrümanların ihracı kayda değer boyutlarda büyümeye başlamıştır. Günümüzde ister gelişmiş ister gelişmekte olan borsalarında yeşil tahviller ve diğer iklim uyumlu menkul kıymetler evreninin piyasa büyüklüğüde artmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, finansal piyasalarda yeşil ve sürdürülebilir tahvillerin özellikleri incelenirken düşük karbon salınımı ekonomisi ve iklim değişim finansmanı değerlendirilmektedir.Keywords
Yeşil tahviller, Ekoloji finans, Eco-yatırım

Abstract

Climate change is one of the first problems that threaten the lives of all living things on earth. All societies, whether developed or developing, leave high levels of carbon footprints on the planet. Societies have come into existence by producing. One of the main requirements for being a developed economy is production. However, many sectors such as logistics, construction, technology are dependent on energy use, in terms of human activities and all production stages. In addition, countries consume more energy while industrializing with their developing economies. This energy use causes high carbon emissions. If the energy used to carry out these economic activities is based on fossil fuels, even higher carbon emissions into the atmosphere are inevitable. As a result, the world has to face more environmental and climate risks. Climate sensitivity is required for caring to the living environment and to ensure sustainable economic development. For this, not only governments or individuals, but also all their sectors need to realize fundamental structural change. In order for this process to continue in a healthy way, it is necessary to make investments not only in the sector, but also in many fields. When it comes to providing the financial source of investments, the new generation climate finance comes into play. It is important to implement costly international projects to protect the climate and ecological system. It is necessary to fund the projects for the protection, development and sustainability of the ecological system, while presenting the financial instruments that mediate the provision of these funds to the investors. In addition, the demand for green securities continues to increase with the increasing sensitivity of investors to the environment and climate. With the increasing investor demands, the issuance of green financial instruments in the markets started to grow to a significant extent. Today, the market size of green bonds and other climate compatible securities continues to increase in both developed and emerging stock markets. In this study, while examining the characteristics of green and sustainable bonds in financial markets, low carbon emission economy and climate change finance are also evaluated.Keywords
Green bonds, Ecological finance, Eco-investing

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri