Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN'DA MODERN İHTİYAÇLAR DÜZEYİNDE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
(FOREIGN TRADE RELATIONS IN AZERBAIJAN AT THE LEVEL OF MODERN REQUIREMENTS )

Author : Samira Allahverdiyeva    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 25
Page : 1-8
    


Summary

Dış ülkelerle ticari ilişkilerin genişlemesi, ekonomik olarak gelişmiş ülkeler arasındaki değerli yerine ivme kazandırmaktadır. Her devlet, diğer devletlerle ticari ilişkiler kurarak gücünü artırmaya ve faaliyetlerini bu doğrultuda genişletmeye çalışır. Azerbaycan'ın dış ekonomik ilişkileri, yeni piyasa kurallarına uygun olarak, birçok ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kurulmasını, dış pazarlara erişim özgürlüğünü ve modern gereksinimler düzeyinde dünya ekonomisine entegrasyon olasılığını gerektirmektedir. Burada ağırlıklı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dış ticaret ilişkilerinin genişletilmesi konularını inceleyerek bu alandaki mevcut sorunlar hakkında öneri ve önerilerde bulunmaya çalıştım. Araştırma miktarına rağmen, birçok sorun devam etmektedir. Makalede konunun aciliyeti göz önüne alındığında, bu alanda önemli görülen konuların analitik analizine daha fazla yer ayırmaya çalıştım. Ayrıca yazımda dış ticaretin vergilendirilmesi kavramının revize edilmesi, küreselleşme sürecinin etkin kullanılması konusunda bazı önerilerde bulunmaya çalıştım. Dünya ekonomisine yüksek düzeyde entegrasyonu gerçekleştirmek için, Azerbaycan'da dış ticaret ilişkilerini modern gereksinimler düzeyinde düzenlemek için mekanizmaların oluşturulmasında elektronik sistemlerin aktif olarak kullanılması, bu alanda bir bilgi portalı oluşturulması önerilmektedir.Keywords
dış ticaret ilişkileri, finans, rekabet, devlet gelirleri, maliye ve vergi politikası, dünya ekonomisi, yatırımlar.

Abstract

The expansion of trade relations with foreign countries gives impetus to its worthy place among the economically developed countries. Each state seeks to increase its power and expand its activities in this direction by establishing trade relations with other states. Azerbaijan's foreign economic relations, in accordance with the new market rules, require the establishment of trade and economic relations with many countries, freedom of access to foreign markets and the possibility of integration into the world economy at the level of modern requirements. Here, mainly by studying the issues of expanding foreign trade relations of the Republic of Azerbaijan, I tried to make suggestions and recommendations on the existing problems in this area. Despite the amount of research, many problems remain. Given the urgency of the topic, in the article, I have tried to devote more space to the analytical analysis of issues that are considered important in this area. In addition, in the article, I have tried to make some suggestions on the revision of the concept of taxation of foreign trade, the effective use of the process of globalization. In order to carry out a high level of integration into the world economy, it is proposed to actively use electronic systems in the establishment of mechanisms for regulating foreign trade relations in Azerbaijan at the level of modern requirements, to create an information portal in this area.Keywords
foreign trade relations, finance, competition, government revenues, fiscal and tax policy, world economy, investment

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri