Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLLÜSTRASYONDA SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME ÖNERİSİ: YERYÜZÜ PİGMENTLERİYLE EL YAPIMI SULU BOYA ÜRETİMİ
(SUSTAINABLE MATERIAL RECOMMENDATION IN ILLUSTRATION: HANDMADE WATERCOLOR PRODUCTION WITH EARTH PIGMENTS )

Author : Müge CAFEROĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 52-69
    


Summary

İçinde yaşadığımız doğa renklerle doludur ve tarih boyunca insanoğlu doğadaki eşsiz renkleri kalıcı hale getirebilmek için doğal kaynaklı renklendiriciler ile denemeler yaparak çeşitli yöntemler geliştirmiştir. İlk insanlar, doğadaki bitkilerden, hayvanlardan, mineral ve topraklardan pigment çıkarabileceklerini keşfetmiş ve toz halinde olan pigmenti sıvı bir madde ile karıştırarak ilk boyaları elde etmişlerdir. İllüstrasyonun ortaya çıkışı, görsel bilgiyi aktarım aracı olarak kullanıldığı düşünülen ilk insanların yapmış oldukları mağara resimlerine dayandırılmaktadır. Doğal pigment ve mağara suyunun karışımıyla elde edilen ilkel sulu boya türü ve o dönemin kendine has araç gereçleri illüstrasyonda kullanılan teknik ve malzemelerin öncüsü olmuştur. 19. yüzyıla kadar boyalarda kullanılan pigmentlerin kaynağı doğa iken, kimya alanındaki buluşlar ve gelişen sanayi ile birlikte boya üretiminde yeni bir dönem başlamıştır. Son yıllarda, üretilen sentetik boyaların çevreye verdiği zararların ortaya çıkmasıyla birlikte doğal pigment ve boyalarla ilgili araştırmalar çoğalmış, kullanım şekilleri yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Bu araştırmada, ilkel insanların kullandıkları en eski pigmentlerin kökeni, boyaların bileşimleri, sulu boya ve illüstrasyonun gelişimi üzerine literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın proje kısmında, mağara sanatçılarının paletlerinde kullandığı boyalardan ilham alarak oluşturulan ‘Misi Paleti’nin yeryüzü pigmentleriyle el yapımı sulu boya üretim süreçleri paylaşılmıştır. Atalarımızın kullanmış olduğu sanat materyallerini ve tekniklerini yeniden öğrenmek, keşfetmek ve üretmek, binlerce yıllık pigmentler sayesinde tasarımcıların yeryüzü ile iletişim kurmasına ve sürdürülebilir tasarım uygulamaları hakkında kendilerini geliştirip farkındalık oluşturmalarına olanak sağlayabilir.Keywords
Sürdürülebilir tasarım, illüstrasyon, doğal pigmentler, sulu boya, el yapımı sulu boya.

Abstract

The nature we live in is full of colors, and throughout history, human beings have developed various methods by experimenting with natural colorants to make the unique colors in nature permanent. Early humans discovered that they could extract pigment from plants, animals, minerals and soils in nature, and they obtained the first paints by mixing powdered pigment with a liquid substance. The emergence of the illustration is based on the cave paintings made by the first people, who are thought to be used as a means of transferring visual information. The primitive type of watercolor obtained by the mixture of natural pigment and cave water, and the unique tools of that period, pioneered the techniques and materials used in illustration. While the source of the pigments used in paints was nature until the 19th century, a new era has begun in paint production with the inventions in the field of chemistry and the developing industry. In recent years, with the emergence of the damage caused by the synthetic dyes produced, researches on natural pigments and dyes have increased and their usage patterns have started to come up again. In this research, a literature review was conducted on the origin of the oldest pigments used by primitive people, the compositions of paints, the development of watercolor and illustration. In the project part of the research, the handmade watercolor production processes of the 'Misi Palette', inspired by the paints used by the cave artists in their palettes, were shared. Re-learning, discovering and producing art materials and techniques that our ancestors used can enable designers to communicate with the earth and to develop themselves and raise awareness about sustainable design practices, thanks to thousands of years old pigments.Keywords
Sustainable design, illustration, natural pigments, watercolor, handmade watercolor

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri