Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUM 5.0 VE İŞLETMELER
(SOCIETY 5.0 AND ORGANIZATIONS )

Author : Nuran VARIŞLI  Münevver BAYAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 31-41
    


Summary

İnsanlığın gelişiminde tarih sürecindeki farklı aşamalarda geçmesi önemli olgulardan birisidir. İnsanlık tarihindeki başlangıç süresinde inanların en temel ihtiyaçları içerisinde olan beslenmenin avcılık ile gidermelerinin beraberinde avcı toplumu olarak isimlendirilmiş ve tarımından başlamasını sağlamıştır. Tarımla başlayıp yerleşik hayat düzenindeki insanların da bir arada yaşamasında önem teşkil etmiştir. Bundan dolayıdır ki küçük toplulukların içerisinde bulunan insanların yerleşik düzenini yenilikler beraberinde devletleşme aşamasına doğru ilerlemeye başlamışlardır. Söz konusu sanayi devriminin başlaması ile birlikte halklar kendilerinin gelişimini özendiren ve seri bir şekilde üretim yapabilen yapılar haline gelmişlerdir. İnsanlık tarihindeki entegrasyonun gruplandırılmasında avcı toplumların Toplum 0.1 tarımın gelişiyle toplayıcı şeklindeki nitelendirilmiş toplumların Toplum 0.2, sanayi devrimiyle birlikte seri üretime geçen toplumları da Toplum 0.3 olarak isimlendirilmiştir. Bilgisayarın icadıyla bilgi paylaşımının da aktifleşmesinde ise Toplum 0.4 ortaya çıkmıştır. Bilgi ile iletişimdeki teknolojilerde ise yaşanılan üstün gelişmelerin, toplum yapısını ayrıca sanayi içerisindeki köklü revizyonları oluşturmaktadır. 20. Yüzyıl sonlarında ise yaşanılan yapay zekanın, robotik, nesnelerin internetini, otonom araçları, 3D yazıcıları, nanoteknolojiyi, biyoteknolojiyi, artırılmış gerçekliği, enerji depolamayı ayrıca hesaplamanın da ilk ve en umut verici uygulama alanlarından biri olan kuantumun bilgi işlem şeklinde gelişim gösteren teknolojik çabalarında toplumsal ile ekonomik yaşam üzerindeki bir entegrasyon sürecini ortaya çıkarmıştır. Bu dönüşümdeki süreçte bir sonraki adım olan Toplum 5.0 olarak isimlendirilmiştir. Diğer bir ismi ise süper akıllı toplum olan Toplum 0.5 ise Toplum 4.0 üzerine kurulmasının yanı sıra zenginlik içerisindeki yaşayan ayrıca insan merkezli yaklaşımı hedef edinen bilgi toplum türü şeklinde de tanımı yapılabilmektedir.Keywords
Toplum 5.0, İşletmeler, Bilgi Toplumu

Abstract

It is one of the important phenomena in the development of humanity to go through different stages in the historical process. In the beginning period of human history, the most basic needs of believers in nutrition with hunting along with the elimination of the Hunter society was called and Agriculture began. It was important that people in the established life order, starting with agriculture, also lived together. Because of this, innovations in the established order of people in small communities began to move towards the stage of nationalization. With the beginning of the industrial revolution in question, peoples have become structures that encourage their development and can produce in a serial manner. In the grouping of integration in human history, Hunter societies were called society 0.1 society 0.2, societies that were characterized as aggregators with the arrival of Agriculture, and societies that went into mass production with the Industrial Revolution were also called Society 0.3. In the activation of information sharing with the invention of the Computer, Society 0.4 emerged. Superior developments in information and communication technologies constitute the structure of society as well as radical revisions within the industry. The end of the century living in artificial intelligence, robotics, Internet of Things, autonomous tools, 3D printers, nanotechnology, biotechnology, augmented reality, also the calculation of the first energy storage, and quantum computing, which is one of the most promising application areas in developing technological efforts on social and economic life in the form of an integration process has revealed. The next step in this transformation process is called Society 5.0. Another name is society 0.5, which is a super-intelligent society, and society 4.0, as well as living in wealth, can also be defined as a type of information society that targets a human-centered approach.Keywords
Society 5.0, Organizations, Information Society

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri