Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kaya resmi çalişmalarinda kaynak olarak Kelbecer bölgesel çalişmalar müzesi malzemeleri
(MATERIALS OF KALBAJAR MUSEUM OF REGİONAL STUDIES AS A SOURCE IN THE STUDY OF ROCK PAINTINGS )

Author : Ramiz Necefli    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 22
Page : 50-56
    


Summary

Bu makale, Kelbecer Tarih ve Etnografya Müzesi'nin malzemelerinin Azerbaycan'daki kaya oymacılığı çalışmalarında kaynak olarak rolünü ve bu çalışmada önemli kanıtları tartışmaktadır. Kelbecer'de İkinci Kobustan olarak adlandırılan yazılı anıtlar ve kaya oymaları ülkemiz topraklarında Tunç Çağı anıtları olarak bilinmektedir. İlk kez Kelbecer Tarih ve Etnografya Müzesi'nin kaynak materyallerinden yola çıkılarak kaya resimleri incelenmiştir. Müzenin keşif ekibi Kelbecer'in Gelin Kayası, Zalkha Gölü, Sarıçalı Dağ, Soltan Haydar, Gonaggörmez, Yüzbulag, Perichingili, Ayıchingili, Gürbağali Çayı, Kızıltepe, Karagöl'de yaklaşık 4.000 kaya resmi kaydetti. Atalarımızın eski avcılık faaliyetleri, ekonomik yaşamları, sığır ve çiftçilerin faaliyetleri, dindar gençlerin faaliyetleri çizimler esas alınarak yorumlanmıştır. Makale, bölgenin araştırma için hala yüzlerce kaya oymacılığına ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.Keywords
Kelbecer Tarih ve Etnografya Müzesi, Kaya oymaları, Sultan Haydar, Zalha Gölü, Keçi Kayası

Abstract

This article deals with the role of the materials of Kalbajar Museum of Regional Studies as a source in the invstigation of rock carvings in Azerbaijan and important proofs in its study. In Kalbajar, called second Gobustan, written monuments, including rock carvings, are known as Bronze Age monuments in our country. For the first time, rock paintings were studied on the basis of materials from the Kalbajar Museum of Regional Studies. The article deals with about 4.000 rock paintings recorded by the museum’s expedition team in one of the charming corners of Azerbaijan – in Gelin qayasi, Zalkha gholu, Sercheli dagh, Soltan Heydar. Gonag ghormez, Yuzbulaq, Peri chingili, Ayi chingili, Gurbagali chay, Qizil tepe, Gara ghol areas of Kalbajar. The ancient hunting activities of our ancestors, their economic life, as well as the activities of cattle-brreders and farmers, their religious ideas are described on the basis of paintings. In the article is emphasizes that hundreds of rock carvings of the region still needs for research.Keywords
Kalbajar Museum of Regional Studies, Rock carvings, Soltan Heydar, Zalkha gholu, Kechili qaya.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri