Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GRAFİK TASARIM AMBALAJ ÖRNEKLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMELER: DORİTOS CİPS AMBALAJ ÖRNEĞİ
(SECONDARY ANALYSIS ON GRAPHIC DESIGN PACKAGING EXAMPLES: DORITOS CHIPS PACKAGING EXAMPLE )

Author : YASEMİN ÖZEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 24-30
    


Summary

ÖZET

Tüketim kültürü içinde, üretilen ambalajların alıcıyı etkileyebilmesi tamamen grafikse tasarım gücüne bağlıdır. Market raflarında bulunan faklı marka ambalajları; dikkat çekme, tanıtma, koruma, özendirmeyle beraber reklamını da yapmaktadır. Bu sebeple marka ambalajları; grafik tasarım kriterlerine uygun, rengi, illüstrasyonu, tipografisi ile elde ettiği başarısıyla yüksek satış payına sahip olur. Bu araştırmada; doritos cips ambalajlarının grafik tasarım öğeleri doğrultusunda oluşturulan görsellerinin, gösterge bilimsel çözümlemeler ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu aşamada ambalajı gösterge bilimsel olarak incelerken, fikir üretme, fikir oluşturma, fikri görselleştirme süreçleri ile imgelerin kullanımı değerlendirilecektir. Araştırma literatür tarama modeli ile yapılacaktır.Keywords
Göstergebilim, Ambalaj, Tasarım

Abstract

ABSTRACT

In the consumption culture, the ability of the packaging produced to affect the buyer depends entirely on the power of graphical design. Different brand packages on the market shelves; attracts attention, promotes, protects, promotes as well as advertises. For this reason, brand packaging; It has a high sales share with the success it has achieved with its color, illustration and typography in accordance with graphic design criteria. In this study; It is aimed to evaluate the visuals of doritos chips packaging, created in line with the graphic design elements, with semiotic analysis. At this stage, while examining the packaging semiologically, the processes of idea generation, idea generation, idea visualization and the use of images will be evaluated. The research will be done with the literature review model.Keywords
Semiotics, Packaging, Design

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri