Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROMOSYONLARIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE VE AVUSTURYA`DA YAŞAYAN T.C. VATANDAŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF PROMOTIONS ON THE PURCHASING BEHAVIOR OF CONSUMERS: A COMPARISON OF TURKISH CITIZENS LIVING IN TURKEY AND AUSTRIA )

Author : çetin çelik    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 22
Page : 33-49
    


Summary

Dünya hızlı bir şekilde değişime uğramaktadır. Değişen dünya, baş döndüren teknolojik gelişmeler insanoğlunun da ihtiyaç duyduğu ürünleri etkilemektedir. Firmalar bir taraftan yeni ürünler geliştirirken diğer taraftan ürettikleri ürünleri satmak için değişik pazarlama stratejileri uygulamak zorunda kalmışlardır. Firmaların başarılı olmak için tüketicilerle yakın ilişkiler kurması ve onları daha iyi tanıması gerekir. Bu açılardan bakıldığında, şirketler ürünlerini satmak için reklamlar dışında satış teşviklerine/promosyanlara da ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmada satış teşviklerinin/promosyonlarının tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada gerek Türkiye’de yaşayan ve gerekse de Avusturya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma sonuçları hem Avusturya’da hem de Türkiye’de yaşayan türk kökenli tüketicilerin satış teşviklerinden/promosyonlarından etkilenerek satın alma eğilimlerinin arttığını göstermiştirKeywords
Satış Teşvikleri, Promosyonlar, Tüketici Davranışları, Türkiye, Avusturya

Abstract

The world is changing rapidly. Changing world and dizzying technological developments have affected people’s needs. Firms have had to apply different marketing strategies to sell the products they produce while developing new products. Firms also need to build close relationships and get to know consumers better to be successful. From these points of view, companies need sales incentives / promotions in addition to advertisements to sell their products. In this study, the effect of sales and sales incentives / promotions on the purchasing behavior of consumers has been investigated. The sample of the study covers Citizens of the Republic of Turkey living both in Turkey and in. The results of the research showed that the Turkish origin consumers living both in Austria and Turkey were affected by sales promotions and their purchasing tendencies increased.Keywords
Sales Incentives, Promotions, Consumer Behavior, Turkey, Austria

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri