Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÖLGESEL KALKINMADA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ROLÜ: SON DÖNEMDE KURULAN YENİ ÜNİVERSİTELERDEN BİRKAÇ ÖRNEK
(THE ROLE of HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in REGIONAL DEVELOPMENT: a FEW EXAMPLES FROM RECENTLY FOUNDED UNIVERSITIES )

Author : * *  Müjgan DENİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 78-93
    


Summary

Küresel dünyada bilgi toplumunun temelini oluşturan eğitim olgusu, kalkınma için de bir güç kaynağıdır. Üniversiteler genel itibariyle ülke ekonomilerine ve kalkınmasına olumlu katkı yaparken bulundukları şehirlerin gelişmesine ivme kazandırma ve o bölgede yaşayan insanların sosyo-kültürel açıdan gelişmesine olumlu etki eden üst düzey kurumlar olarak kabul görmektedir. Son dönemde Türkiye’de ülke genelinde üniversiteleri yaygınlaştırmak hedefiyle “her ile bir üniversite“ kurulmuştur. Bu çalışmada özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeni kurulan üniversite ve yüksekokulların bölgesel kalkınmaya ne ölçüde katkısı olduğu hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan incelenmiş; üniversite öğrenci harcamaları bağlamında üniversite kent ekonomisi etkileşimi ve harcamaların yerel ekonomiler üzerinde meydana getirdiği direk ve dolaylı etkiler ele alınmıştır. Üst düzey eğitim veren kurumlar olarak üniversiteler toplumsal gelişme ve bölgesel kalkınmada sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda etkili olabildiler mi sorusuna cevap aranmıştır. Bu çalışmada temel olarak yerel gelişmede önemli bir yere sahip olan üniversiteler bölgesel gelişme süreci üzerindeki etkileri bağlamında analiz edilmiştir.Keywords
Yüksekögˆretim, Üniversiteler, Bölgesel Kalkınma, Öğrenci Harcamaları

Abstract

Education which forms the basis of the information society in the global world, is also a source of power and value for development. Universities are considered as top level educational institutions which contribute positively to the economies and development of the country while accelerating the development of the cities in which they are located and positively affecting the socio-cultural development of the people living in that region. In this study, the contribution of newly established universities and colleges to regional development especially in East and Southeastern Anatolia will be examined. In the context of university students’ expenditures, university urban economy interaction and direct, indirect effects of expenditures on local economies will be discussed. As universities providing high level of education, it will be sought to answer whether they have any impacts on economic and socio-cultural development of the periphery regions in Turkey.Keywords
Higher education, universities, local development, student spendings

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Haziran sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri