Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMEDE TOPLANTI YÖNETİMİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ
(THE MEANING AND IMPORTANCE OF MEETING MANAGEMENT IN FULFILLING THE BASIC FUNCTIONS OF MANAGEMENT )

Author : Sibel GÖK    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
ÖZET Toplantı yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantıların her birinin amacı diğerinden farklılık gösterse de hepsinde ortak olan özne yönetimdir. Başarılı bir yönetim sergilenmesinde, toplantıların ve dolayısıyla toplantı yönetiminin önemi büyüktür. Çünkü toplantılardan elde edilen sonuçlara göre her iş, durum ve olaya yön verilmektedir. Nitekim toplantılar, yönetimin temel fonksiyonları olarak nitelendirilen planlama, örgütleme, yönetme, koordinasyon ve denetleme kavramlarının etkin bir şekilde yerine getirilmesinde kullanılan/kullanılması gereken önemli bir araçtır. Ancak toplantı ve toplantı yönetimine gereken özenin gösterilip gösterilmediği ve değerinin anlaşılıp anlaşılmadığı tartışmalıdır. Bu çalışma da, yönetimin temel fonksiyonlarını yerine getirmede toplantı yönetiminin önemi tartışılacaktır.

Keywords
Yönetimin Temel Fonksiyonları, Toplantı, Toplantı Yönetimi.

Abstract
Meeting is an integral part of management. Meetings are held for various reasons, regardless of the public or private sector. Although the purpose of each of these meetings differs from the other, the common subject in all of them is management. Meetings, and therefore meeting management, are of great importance in displaying a successful management. Because, according to the results obtained from the meetings, every business, situation and event is directed. As a matter of fact, meetings are an important tool used/should be used in the effective fulfillment of the concepts of planning, organization, management, coordination and supervision, which are described as the basic functions of management. However, it is debatable whether the necessary attention is paid to the meeting and the management of the meeting and whether its value is understood. In this study, the importance of meeting management in fulfilling the basic functions of management will be discussed.

Keywords
Basic Functions of Management, Meeting, Meeting Management.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri