Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FIKHÎ AÇIDAN İNFAK
(INFAQ IN TERMS OF FIQH )

Author : * *  Mehmet Aziz YAŞAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 44-66
    


Summary

İnfakın İslâm kültüründeki ehemmiyeti büyüktür. Zira infâk, toplumu oluşturan zengin ile fakir arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlayan en önemli etkendir. Bu sebeple Kur’an’ın birçok âyetinde infâk teşvik edilmiş ve bu âyetler paralelinde Hz. Peygamber’den pek çok hadis varid olmuştur. Bunun yanı sıra sahâbe de ilgili âyet ve hadisleri rehber edinerek infâkı uygulamış ve bu konuda sonrakilere güzel örnek olmuşlardır. Konu ile ilgili gördüğümüz çağdaş çalışmaların geneli infâkın ahlakî yönü veya Kur’an bağlamında kavramsal çerçevesi ile ilgilidir. Bu makalede ise bahsi geçen çalışmalardan istifade etmekle beraber infâkın hukukî boyutu ele alınmıştır. Bu bağlamda da âyet, hadis ve sahâbe uygulamalarından yola çıkarak infâk kavramının mahiyetine ve önemine değindikten sonra Kur’an’ın nüzul sıralaması esas alınarak infâk kavramının çeşitlenme süreci, ana hatlarıyla açıklanmıştır. Ardından fıkhın farklı konuları altında işlenen infâk ile ilgili fıkhî meseleler, şer‘î hükümlerine göre bir tasnife tabi tutulmuştur. Ayrıca infâkın önemli bir çeşidi olan “afv” meselesine de yer verilmiştir.Keywords
İnfak, Nafaka, Hüküm, Vacib, Müstehab, Afv.

Abstract

The role of infaq, in the Islamic culture is significant. Infaq is the most important factor that provides the solidarity and coalescence between the rich and the poor, which form the society. Therefore infaq is encouraged in many verses of the Quran and parallel to these verses, many hadiths have been reported from the Prophet (p.b.u.h.) on this topic. In addition, the companions practiced infaq in light of the relevant verses and hadiths and were a good example for their successors. Most of the studies on this topic are on the ethical aspect of infaq and its conceptual framework according to the Quran. In this article, apart from benefiting from the mentioned studies, we will focus on the legal dimension of infaq. In this aspect, starting from verses, hadiths and practices of the companions, after telling about the essence and significance of the term infaq, and taking the chronological order of the Quran, we will try to explain the process of its development in the light of the relevant verses and hadiths. Then we will collect and classify the fiqh issues, which are scattered in fiqh books, according to the legal provisions. In addition we will study the term “afw”, which is an important form of infaq, and try to determine its legal provision.Keywords
Infaq, Alimony, Provision, Obligatory, Mustahab, Afw.

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Haziran sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri