Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND DEVELOPED STOCK MARKETS IN THE PANDEMIC PERIOD: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND DEVELOPED STOCK MARKETS IN THE PANDEMIC PERIOD: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH )

Author : Anıl LÖGÜN  & Rahman AYDIN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 21
Page : 36-44
    


Summary

Hisse senedi piyasalarının entegrasyonu, kısa ve uzun vadeli yatırım yapmayı hedefleyen uluslararası yatırımcılar için önemli bir konudur. Bu çalışma, pandemi sırasında Türkiye ve gelişmiş hisse senedi piyasaları ortak hareketlerini incelemektedir. Bu çalışmada, gelişmiş ülke piyasalarında portföyü olan Türkiye yatırımcıları için uluslararası portföy çeşitlendirme avantajları araştırılmıştır. Bu amaçla, hisse senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişki gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) sınır testi kullanılarak incelenmiştir. Ocak 2019 ile Nisan 2021 dönemi olarak belirlenen çalışmanın kapsamı pandemi öncesi dönem ve pandemi dönem olmak üzere iki ayrı döneme ayrılmıştır. ARDL sınır testi sonucunda hem pandemi öncesi dönem hem de pandemi döneminde hisse senedi piyasaları arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunamamıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre NIKKEI 225, DAX, FTSE 100 ve CAC 40 endekslerinin BIST 100’ün nedeni olduğu görülmüştür. Pandemi dönemi için elde edilen Granger nedensellik testi sonuçlarında ise herhangi bir nedensellik ilişkisi elde edilememiştir. Türkiye hisse senedi piyasası yatırımcılarının uzun dönemde gelişmiş hisse senedi piyasalarına yatırım yapmaları portföy çeşitlendirmesinden fayda elde etmelerini sağlayacaktır.Keywords
Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi, Eşbütünleşme, ARDL Sınır Testi, Gelişmiş Piyasalar, Covid 19 pandemisi

Abstract

The integration of stock markets is an essential issue for international investors who aim to make short and long term investments. This paper examines Turkey and developed stock markets co-movements during the pandemic. International portfolio diversification advantages are investigated for Turkish investors who have a portfolio in developed markets. For this purposes, the long-term relationship between stock markets is analyzed using the distributed autoregressive (ARDL) bound test. The study covers the period between January 2019 and April 2021, and this period is divided into two separate periods, pre-pandemic and pandemic. The results of ARDL bounds tests have not found a cointegration relationship between stock markets in both the pre-pandemic period and the pandemic period. Granger causality test results show that NIKKEI 225, DAX, FTSE 100 and CAC 40 are the cause of BIST 100 in the pre-pandemic period. However, Granger causality test results show that there is no causality relationship during the pandemic period. Turkish stock market investors investing in developed stock markets will benefit from portfolio diversification in the long term.Keywords
International Portfolio Diversification, Cointegration, ARDL Bounds Testing, Developed Markets, Covid 19 pandemic

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri