Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OİDİPAL BİR OKUMA: NEF’Î’DE BABASIZLIK
(AN OEDIPAL READING: FATHERLESSNESS IN NEF’Î )

Author : * *  İdris YALÇIN, Kenan BOZKURT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 32-43
    


Summary

Annelik gibi içgüdüsel ve biyolojik yanı olmayan babalık, çocukla baba arasında kurulan kan bağının zorunlu bir sonucudur. Babanın çocuğun hayatında olmayışı, çocuk için hayatının sonraki evreleri için büyük travmaların oluşmasına sebep olur. Freud, baba yokluğunu bir problem olarak ele aldığı gibi varlığını da travmatik bir olgu olarak ele alır. Freud’un Oedipus Sendrom’u olarak ele aldığı bu durum, Psikanalitik inceleme yönteminde baba kıskançlığı, babayı ortadan kaldırma olarak tanımlanır. Psikanalitik inceleme yöntemi, Nef’î’nin şiirlerine uygulandığında araştırmacılara şairin bilinçdışının karanlık dehlizlerine farklı bir yolculuk yapma imkanı tanır. Nef’î, babasının ailesini terk ederek Kırım hanına nedim olmasını bir türlü kabullenememiş ve Sihâm-ı Kazâ adlı eserinin ilk manzumesinde babasını hicvetmiştir. Psikanaliz edebiyat kuramına göre şairin babasını hicvetmesi, onun salt heccav karakterinden kaynaklı olmayıp babadan öç alma duygusunun tezahürüdür.

Bu çalışmada Nef’î’nin babasına yazdığı hicivden ve diğer şiirlerinden hareketle babasız kalmasından dolayı takındığı olumsuz tavır, psikanaliz edebiyat kuramı ve Oedipus Sendromu’ndan hareketle izah edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Psikanaliz, Oedipus Sendromu, Nef’î, Babasızlık, Baba Katli.

Abstract

“Paternity”, which doesn’t have an instinctive and biological side like motherhood is an inevitable consequence of the blood connection between the father and the child. The absence of the father in the child's life causes great traumas for the child in his later life. Freud considers the absence of the father as a problem as well as considering the existence of him as a traumatic phenomenon. This situation, which Freud treats as Oedipus Syndrome, is defined as father jealousy, abolishing the father in psychoanalytic examination method. When the psychoanalytic method of examination is applied to the poems of Nef’î, it allows researchers to make a different journey to the dark halls of the poet’s unconscious. Nef’î could not accept the fact that his father deserted his family and became a bridesmaid to the Crimean ruler and he satirized his father in the first verse of his work named Siham-ı Kaza. According to psychoanalytic literary theory, the poet’s satire of his father is not just a consequence of his satirizer character, but a manifestation of the sense of revenge from the father.

In this study, Nef’î’s negative attitude caused by his being fatherless has been tried to be explained with psychoanalytic literary theory and Oedipus Syndrome based on the satire for his father and his other poems.Keywords
Psychoanalysis, Oedipus Syndrome, Nef'î, Fatherlessness, Father Massacre.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri