Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
(SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE )

Author : Dilber Ulaş    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 21
Page : 22-35
    


Summary

Girişimci, sistemli ve bilinçli olarak üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini gerçekleştiren kişidir. Ticari girişimciler, kar elde etmek için risk alırlar. Sosyal girişimci ise, sosyal sorunların çözümüne yönelik yeniliklerden, farklı fırsatlardan ve özgün yaklaşımlardan faydalanarak, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyabilen sosyal liderdir. Sosyal girişimcinin öncelikli amacı para kazanmak değildir. Sosyal girişimlerde elde edilen kâr, sosyal hedefleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır, elde edilen kâr sosyal misyon için bir araç olup, amaç değildir. Günümüzde yeni nesilde öncelikle toplumsal bir sorunu çözmeyi isteyen, duyarlı gençlerin sayısının artmasıyla sosyal girişimcilik gelişecektir. Sosyal girişimciliğin gelişimi için çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren, bir fikri nasıl geliştireceklerini ve çözülmesi gereken bir sorunu nasıl çözebilecekleri öğretilebilir. Çok sayıda girişimci çocuk örneği verilmekle birlikte her girişimci çocuk, çocuk girişimci olmayabilir. Çocukların zihinsel becerilerinin geliştirilmesi önemli bir konudur. Öncelikle mutlu ve değer yaratmanın anlamını bilen, iyi insanlar olarak yetiştirilmelerine özen gösterilmelidir. “Girişimci çocuk” konusu konuşulurken odak nokta para olmamalı, mutlu, ve toplumsal konularda duyarlı olan çocukların sayısının artması için neler yapılabileceği konuşulmalıdır. Çalışmanın amacı, sosyal girişimciliği ve çocuklarda, gençlerde sosyal girişimciliğin gelişmesi için neler yapılabileceğini araştırmaktır. Bu çalışmada sosyal girişimciliğin benzer kavramlardan farklılıkları, Türkiye’de sosyal girişimcilik konusunda yapılan çalışmalardan örnekler, sosyal girişimcilik kişilik özelliklerinin gelişmesi için verilebilecek eğitimler, girişimci çocukların gelişiminde önemli olan faktörler literatür taramasından yararlanılarak verilmiş, konu eğitim, akademi ve iş dünyasından, alanında uzmanların görüşlerinden yararlanılarak değerlendirilmiştirKeywords
Sosyal girişimcilik, yenilik, çocuk girişimcilik, yenilikçilik, girişimcilik ekosistemi

Abstract

systematically and consciously. Entrepreneurs take risks to make a profit. A social entrepreneur is a social leader who develops and implements practical solutions to social problems by taking advantage of innovations, original approaches and opportunities. The primary purpose of the social entrepreneur is not to make money. Since the profit made in social enterprises is used above all to achieve the main social goals, the profit generated is a means to the realization of the social mission, not an end. Nowadays, social entrepreneurship will develop with the increase in the number of sensitive young people who want to solve a social problem in the new generation. For the development of social entrepreneurship, children can be taught from a very young age how to develop an idea and solve a problem that needs to be solved. Although there are many examples of entrepreneurial children, not every entrepreneur child has to be a child entrepreneur. It is much more important to develop the necessary minds and skills of children. Care should be taken to ensure that children are happy first, and that they are raised as good people who know the meaning of adding value. While talking about the "entrepreneurial child" issue, the focus should not be on money and it should be discussed what can be done to increase the number of happy children who are sensitive to social issues. The aim of the study is to investigate social entrepreneurship and what can be done for the development of social entrepreneurship in children and young people. Differences related concept of social entrepreneurship, studies on social entrepreneurship in Turkey, applications and the development of social entrepreneurship personality, the factors in the development of entrepreneur children has been evaluated using literature. This study investigates the socially entrepreneurial behavior of children and young people.Keywords
Social Entrepreneurship, Social Entrepreneur, Social Enterprise, inovation, entrepreneur childs.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri