Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MADNESS as ANTI-COLONIAL AGENT in WIDE SARGASSO SEA and THE BELL JAR
(MADNESS as ANTI-COLONIAL AGENT in WIDE SARGASSO SEA and THE BELL JAR )

Author : * *  Nazila Heiderzadegan, Hüseyin İÇEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 26-31
    


Summary

Bu makale, ayna metaforunu Üçüncü Uzamın ilanı bağlamında Jean Rhys'ın Wide Sargasso Sea ve Syliva Plath'ın The Bell Jar eserleri üzerinde çalışmaktadır. Sömürgeci gücün bir sonucu olarak karakterlerin deliliği, Ataerkil baskıdan dolayı Sırça Fanus eserindeki Esther ve emperyal yaklaşımın sonucundan dolayı da Wide Sargasso Sea eserindeki Antoinette parçalanmış kimliklerinin birer sonucu, kendi benliklerinden yoksun olmalarına karşı birer yanıt ve akıl sağlığını ve kültürel duyguya karşı bir reddetiştir. Her iki karakter duygusal olarak değersizdir; Antoinette karakteri ekonomik olarak güçsüz; psikolojik olarak yerinden edilmiş ve cinsel tutkudan azledilmişken,Esther'in intihar depresyonu, toplumsal sözleşmelerin baskılarına karşı verdiği tepkiden ve kadın hastaları itaatkâr eşler yapmak için psikiyatrik tedaviyi kirleten ataerkil iktidarı protesto etmesinin bir sonucudur. Hem Esther hem de Antoinette zihinsel sağlıklarının kaybının ardından aynalarda inzivaya çekilmektedir. Her iki romanda da görünen ayna, kolonileşme gücünün bir sonucu olarak çifte özdeşlik, delilik ve öznelliğin bozulmasına işaret ediyor. Zihinsel dengesizlik ve kimlik kaybı, söz konusu romanlarda Bhabha'ın Üçüncü Uzamının bir ilanıdır.Keywords
Wide Sargasso Sea, Sırça Fanus, Ayna, Sömürge Gücü, Kimlik, Üçüncü Uzam

Abstract

The present article studies the metaphor of mirror as third space of enunciation in Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea and Syliva Plath’s The Bell Jar. Women characters’ madness as a result of colonial power namely patriarchy in Esther of Bell Jar and imperial approach in Antoinette of Wide Sargasso Sea is the result of their fractured sense of identity, response to their dispossession from selfhood, and frightening sense of dismissing culture and sanity. Both female characters are emotionally vulnerable; while Antoinette is economically powerless; internally displaced, who deals with dismissed sexual passion, Esther’s suicidal depression is the result of her reaction against the pressures of social conventions and protest against patriarchal power which has contaminated the psychiatric treatment to make female patients obedient wives. Both Esther and Antoinette seek seclusion in mirrors following the loss of their mental health. The looking glass in both novels suggests double identity, madness and deterioration of subjectivity as a result of colonizing power. Mental instability and loss of identity has been interpreted as Bhabhaian third space of enunciation in mentioned novels.Keywords
Wide Sargasso Sea, The Bell Jar, Mirror, Colonial Power, Identity, Third Space

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Haziran sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri