Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARABAĞ'IN AĞDAM İLÇESİ VE DOĞU ANADOLU'NUN ERZİNCAN İLİ AĞIZLARINDA ORTAK İSİM ÖZELLİKLERİ
(Common name characteristics are in the dialects of Ağdam district of Karabakh and Erzinjan province of Eastern Anatolia. )

Author : Elvan Caferov    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 167-175
    


Summary

Bu araştırmada Doğu Anadolu'nun Erzincan İli ağızları ile Karabağ'ın Ağdam bölgesinin ağızları araştırılmıştır. Araştırma sırasında belli olmuştur ki, her iki bölge ağzında çok güzel, akıcı, büyük çoğunluğun anladığı konuşma tarzı vardır. Erzincan yöresi, bir çok geçit ve boğazlarla Doğu Anadolu ağızlarını Doğu Anadolu'ya bağlayan bir özellik göstermektedir. Erzurum yaylaları ile başlayıp, Sivas yönünde uzayarak, Malatya yönünde sarkan Erzincan ili diyalektolojik konumuyla tam bir geçiş bölgesi karakteri taşımaktadır. Doğuda Erzurum ile Batıda Sivas'a açılan, ulaşım kadar kültürel yaklaşımın da kolay olduğu Erzincan'da diyalektolojik geçişi somut bir biçimde görebilmek mümkündür. Göçler, Depremler, iklim ve coğrafî şartlar Erzincan dil kültürüne etki ederek kendine has bir ağzın doğmasına yol açmıştır. Yukarıda belirttiğim her iki bölgenin ağızlarında isimlerin bir çok ortak özellikleri vardır. Bu araştırmada her iki bölge ağızlarında isimlerin bazı ortak özellikleri incelenmeye sevk edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Erzincan ağızları dil ve üslubca Azerbaycan'ın Ağdam bölgesi ağızlarına çok yakındır. Doğu Anadolu'nun Erzincan İli ağızları ile Karabağ'ın Ağdam bölgesinin ağız ve şivelerinde kullanılan isimler araştırılmış ve örnekler sayesinde her iki bölge ağızlarında olan isimlerin kendinehas tüm özellikleri incelenmiştir. Bu konuda Türkiye ve Azerbaycan bilim adamlarının araştırmalarına da başvurulmuştur. Araştırma sırasında her iki bölge ağızlarında işlenen isimler yapı ve özelliklerine göre, leksik ve gramer açısından araştırılmış, isime has özellikler belli kadar incelenmiş ve sonuçlar ortaya çıkmıştır.Keywords
Karabağ, Ağdam bölgesi, Doğu Anadolu, Erzincan bölgesi, ağızlar.

Abstract

In this investigation work it is researched with the dialects of Eastern Anatolian Erzinjan area and the dialects of Agdam region of Karabakh. It is known that both dialects have the most wanderful? Floving accents that all understand during the investigation. Erzincan region shows a feature that connects Eastern Anatolian dialects to Eastern Anatolia with many passages and straits. Starting with the Erzurum plateaus, Erzincan province, which stretches in the direction of Sivas and hangs in the direction of Malatya, has the character of a transition zone with its dialectological position. It is possible to see the dialectological transition in a concrete way in Erzincan, which opens to Erzurum in the east and Sivas in the west, where the cultural approach is as easy as transportation. Migrations, earthquakes, climate and geographical conditions affected the language culture of Erzincan and led to the emergence of a unique dialect. Names have many common features in the dialects of both regions that I mentioned above. In this study, some common features of names in both region dialects were referred to be examined. Erzincan dialect of the language and terms of style of Azerbaijan's Agdam region of the Republic of Turkey is very close to the dialect. Here the nouns have been investigated with the dialects of Eastern Anatolian Erzinjan area and the dialects of Agdam region of Karabakh and the all features of houns with exemples in both areas dialects have been investigated/ In this theme it was also applied to the researched of Turkish and Azerbaijan`s scientists/ The houns used in both countries dialects are investigated for their structure and feature and lexical and grammatical caracteristics and scientific wults have been received.Keywords
Karabakh, Agdam region, Eastern Anatolia, the area of Erzinjan dialects.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri