Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HATAY SORUNU (1939) HAKKINDA BİR LİTERATÜR TARAMASI
(A LITERATURE REVIEW ABOUT THE HATAY ISSUE (1939) )

Author : * *  Ali GÖK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 16-25
    


Summary

Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan ancak Ankara Antlaşması ve Lozan Antlaşması’yla bu sınırların dışında kalan Hatay, 1923 yılından itibaren Musul ile birlikte Türkiye’nin dış politikada en önemli sorunları olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nı ve dönemin gelişmelerini kendi lehine kullanan Türkiye, uluslararası hukuk ve diplomasi ile Hatay sorununu çözüme kavuşturmayı başarmıştır.

Hatay sorunu, Türk siyasal hayatında erken Cumhuriyet dönemi çok önemli bir diplomatik zaferi temsil etmesine rağmen, bu sorun üzerine yapılan çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmektedir. Söz konusu çalışmalar incelendiğinde genel olarak birçoğunun sorunu tarihsel perspektifte ele almadığı sadece sorununun gelişimi ve çözümü hakkında bilgilere yer verdiği görülmektedir. Bu konuyla alakalı bilgiler genelde Türk Siyasi Tarihi, Türkiye’de Siyasal Hayat ve Türk Dış Politikası gibi dolaylı kaynaklarda kısa bir bölüm olarak yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’de bu konu üzerine sadece 1 doktora tezinin ve 9 tane yüksek lisans tezinin olması , bu konu üzerine çok fazla bilimsel bir çalışma yapılmadığının göstergesidir. Bu konu üzerine yazılan makaleler incelendiğinde ise, yazarların birçoğunun ikincil kaynaklardan faydalandığı görülmektedir. Bazı eserlerde ise yazarlar, Türkiye-Fransa ilişkilerini tarihsel açıdan incelerken, Hatay sorununa kısa bir bölüm ayırmışlardır. Sonuç olarak Hatay sorunu üzerine özgün bir makale çalışmasına rastlanılamamıştır. Yapılan çalışma Hatay Sorunu (1939) üzerine bir literatür eleştirisi niteliği taşımakla birlikte, çalışmanın temel amacı Hatay Sorununu inceleyen temel kaynakların bakış açılarının benzer ve farklı yanlarını ortaya koymaktır.Keywords
Hatay Sorunu, Ankara Antlaşması, İskenderun Sancağı, Sancak Türkleri.

Abstract

Hatay province, which was within the borders delineated by the Misak-ı Millî (National Pact) but outside these borders according to the Ankara Treaty and Treaty of Lausanne, had been one of the vital foreign policy issue of Turkey from the year 1923 along with the Mosul problem. Using the developments of the Second World War and that period in its favor, Turkey succeeded in resolving the Hatay Issue through international law and diplomacy.

Although the Hatay Issue represented a very important diplomatic victory in Turkish political life during the early Republican period, the number of studies on this issue is observed to be quite limited. When these studies are examined, it is observed that the majority of them generally do not address the issue from a historical perspective, but only provide information about the development and resolution of the issue. Information on this subject is generally found as a short section in indirect sources such as Turkish Political History, Political Life in Turkey, and Turkish Foreign Policy. Moreover, the fact that there are only 1 doctoral thesis and 9 master’s theses on this subject in Turkey indicates that scientific research on this subject is insufficient. When the articles written on this subject are examined, it is observed that many authors benefit from secondary sources. In some other studies, the authors examined Turkey-France relations from a historical point of view, and devoted a short chapter to the Hatay Issue. Consequently, no original article on the Hatay issue was encountered in the literature. Although this study is a literature critique on the Hatay Issue (1939), the main purpose of the study is to present the similarities and differencesof the perspectives of basic sources concerning the Hatay Issue.Keywords
Hatay Issue, Ankara Treaty, Sanjak of İskenderun (Alexandretta), Turks of Sanjak.

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Haziran sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri