Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“Kitabi-Dədə Qorqud”da Bozqurd arxetip obrazı
(Bozkurt archetypal image in "Kitabi-Dada Gorgud" )

Author : Nermin Sadeddinli  yox  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 151-155
    


Summary

Bozkurt'un Kitabi-Dada Gorgud'daki görüntüsü karmaşık bir sorundur. Bu nedenle, bir kurt görüntüsüne burada arsa üzerinde aktif olarak rastlanmaz. Destanın ikinci bölümünde "Kurt yüzü mübarek" diyen Salur Qazan, kendisiyle diyaloğa girip evinin nerede olduğunu sormak istiyor. Ancak kurt ona herhangi bir bilgi vermiyor. Kurdu destandaki atalardan kalma paradigmada geri yükleyebiliriz. Salur Qazan, "Azvay bir kurt eniyinde kokum var" diyor. Ya da “Baybura oğlu Bamsi Beyrak” adına hem babanın (Bey Börü) hem de oğlunun (Beyrak / Börük / Bğrü) adı kurtla bağlantılıdır. Destanın ana kahramanları Bayındır Han, Salur Kazan, Uruz, Bamsı Beyrak, Basat ve diğerleri. bir örnek gösterilebilir. Destanda Dada Gorgud, Bozgurt ve diğerlerinden bahsedilmektedir. Kültürel kahramanlarla da karşılaşıyoruz. Zamanla, bu kültürel kahramanlar giderek daha yaratıcı hale geldi ve demiurges olarak adlandırıldı. Destanın kahramanlarına isim veren destanın en bilge yaşlı adamı Dada Gorgud'dur. Kahramanlara bazı cesaretlerine göre ad verildi. Beyrek, Gri Çocuk olarak biliniyordu. At adına da gri kelimesi kullanıldı. Bozkurt, "Kitabi-Dada Gorgud" destanında arabulucu rolünü oynuyor. Arabulucu, yeryüzü ile gökyüzünü birbirine bağlayan bir arabulucudur. Türk halklarının folkloruna baktığımızda "Kitabi-Dada Gorgud" destanının yerinin diğer destanlardan farklı olduğunu görüyoruz. Bu destan, Türk halklarının en başyapıtlarından biridir. Bu destandan anlaşılıyor ki, Türkler Bozkurt'u bir totem olarak nitelendiriyorlar. Bunun bir örneği, Kazan khan'ın "Azvay bir kurdun eniyinde kökum vardır" ifadesidir. İnsanlar saygı duydukları hayvanı ongonları olarak seçiyorlardı. Ve bu hayvan onların ataları, kurtarıcıları olarak görülüyordu. Bu destandaki bir kurt görüntüsü bu özellikleri birleştirir. Destanda doğumdan ölüme kadar hayatının her anıyla tanıdığımız Beyrek simgesidir. Bozgurd, Uygur Oğuz namelerinde Oğuz Kağanla konuşuyor. Kitabi-Dada Gorgud'un ikinci kıtasında Salur Kazan kurda evinin yerini sorar. Burada kurt ona cevap vermiyor, ancak kurdun insanlarla iletişim kurduğunu görüyoruz.Keywords
Dada Gorgud, Beyrak, kurtla iletişim, totem, erkek kurt

Abstract

The image of Bozkurt in Kitabi-Dada Gorgud is a complex problem. Thus, the image of a wolf is not actively encountered on the plot. In the second part of the saga, Salur Qazan says, "The wolf's face is blessed," and wants to enter into a dialogue with him and ask where his house is. But the wolf does not give him any information. We can recreate the worm in the ancestral paradigm in the saga. Salur Qazan says, "Azvay has the smell of a wolf's breast." Or in the name of “Baybura oglu Bamsi Beyrak” both the name of the father (Bey Börü) and the name of the son (Beyrak / Börük / Bğrü) are connected with the wolf. The main heroes of the saga are Bayindir khan, Salur Qazan, Uruz, Bamsi Beyrak, Basat and others. an example can be shown. Dada Gorgud, Bozgurt and others are mentioned in the saga. We also come across cultural heroes such as Over time, these cultural heroes became more and more creative and became called demiurges. The wisest old man of the epic, who named the heroes of the saga, is Dada Gorgud. The heroes were named after some courage. The kidney was known as the Gray Boy. The word gray was also used in the name of the horse. Bozkurt plays the role of a mediator in the epos "Kitabi-Dada Gorgud". A mediator is a mediator who connects the earth and the sky. When we look at the folklore of the Turkic peoples, we see that the place of the epos "Kitabi-Dada Gorgud" is different from other epics. This epic is one of the most masterpieces of the Turkic peoples. It is clear from this saga that the Turks characterized Bozkurt as a totem. Kazan khan's expression "Azvay has roots in a wolf's breast" can be an example of this. People chose the animal they respected as their ongon. And this animal was considered their ancestor, their savior. The image of a wolf in this saga combines these features. In the saga, the most familiar image of his life from birth to death is the image of the Kidney. Bozgurd speaks with Oguz Khagan in Uyghur Oghuz script. In the second stanza of Kitabi-Dada Gorgud, Salur asks the wolf about the location of Kazan's house. Here the wolf does not respond to him, but we see that the wolf communicates with humans.Keywords
Dada Gorgud, Beyrak, contact with the wolf, totem, male wolf

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri