Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Azerbaycan edebiyatinda mesnevi türünün, oluşumu, kuruluşu ve özellikleri
(Development, formation and characteristics of the masnavi (couplet) genre in Azerbaijani literature )

Author : Efsane İsmayılova    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 143-150
    


Summary

Makalede klasik Doğu edebiyatından kaynaklanan şiir türü olan mesnevinin Azerbaycan edebiyatı tarihinde oluşumu ve özellikleri haqqında bilgi verilmektedir. Farklı halkların medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan halk edebiyatının yüzyıllar boyunca birbirinden faydalandığı, edebi örneklerin edebi bağlarla geliştirilip zenginleştirildiği bilinmektedir. Destan şiirlerinin olay örgüsü, teması ve fikrinin benzerliğinin ana nedenlerinden biri, Ortadoğu'daki tek şiir dilinin farsca olmasıydı. Mesnevi, Doğu edebiyatı şairleri tarafından sıklıkla kullanılan bu tür edebi örneklerden biridir. Antik ve orta çağ mesnevileri, tema ve fikir açısından birbirinin devamı olarak bulunmaktadır. Klasik Doğu edebiyatında geleneksel temalı eserler yaygın olarak kullanılsa da, mesnevinin yayılma tarihinde geleneksel olmayan - orijinal temalar da vardır. Bu açıdan Azerbaycan klasik edebiyatını Tüm Doğu edebiyatının dışında hayal etmek imkansızdır. Sonuç olarak mesnevi, Doğu'daki geniş konumunu koruyarak Azerbaycan'ın en popüler epik şiir türlerinden biri haline gelmektedirKeywords
19. yüzyıl, Azerbaycan edebiyatı tarihi, mesnevi, orta çağ şiiri, medeniyet.

Abstract

The article provides information about the origin, formation and specific features of the Masnavi (couplet) genre, which originated in the classical literature of Eastern Iran and developed by prominent thinkers in different periods of Azerbaijani literature. It is known that the art of artistic expression, which is an integral part of the civilization of different peoples, has benefited from each other for centuries, and literary examples have developed and enriched through literary ties. One of the main reason for the similarity of plot, theme and idea of epic poems was the fact that Persian was the only language of poetry in the Middle and Near East at that time. The ancient and medieval Masnavis (couplets) were a continuation of each other in terms of themes and ideas. Although works with a traditional theme were widespread in classical Eastern literature, there were also Masnavis (couplets) based on non-traditional, original plot. From this point of view, it is impossible to imagine Azerbaijani classical literature separately from the overall Eastern literature. As a result, Masnavi (couplets) maintained its wide position in the East and became one of the most popular genre of epic poetry in Azerbaijani literature, as well.Keywords
The history of Azerbaijan literature, masnavi, XIX century, classical poem, culture.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri