Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞANTİYE ORTAMINDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK ALINAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE COVİD-19 ÖNLEMLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AND COVID-19 MEASURES TOWARDS EMPLOYEES IN SITE ENVIRONMENT )

Author : Şenol Yavuz  Berna Gür, İsmail Üstündağ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 115-128
    


Summary

İnşaat ve maden sektörü iş sağlığı ve güvenliğinde iş kazalarının en çok olduğu çok tehlikeli sınıfta yer alan iş koludur. Bu sektörlerde iş başı sırasında İSG uzmanlarınca çalışanlara toolbox eğitimi verilip gün sonunda o günlük tespit edilen tehlike ve riskler için risk analizi yapılarak iş kazası ve meslek hastalığının önüne geçilmesi amaçlanır. İstatiksel olarak iş kazasının en fazla olan iş kolu inşaat işleridir. Bu bakımdan şantiye ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanları koruyucu İSG önlemleri alınmalı ve çalışanların bu önlemlerin farkında olması sağlanmalıdır. İnşaat sektörü çalışan sirkülasyonun, okuma yazma bilmeyenlerin, sigortasız ve yabancı uyruklu işçi çok çalıştırılan bir sektör olmasına rağmen ülke ekonomisine katkısı ve çalışan istihdamı bakımından önemli bir sektördür. Tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlarının en çok olduğu, ortalama dakikada bir iş kazasının yaşandığı sektördür. Bu çalışma, Artvin ilinde bulunan bir şantiye ortamında alınan İSG önlemleri bilincinin çalışanlar üzerinde düzeyini incelemek amacıyla yapılmıştır. 52 çalışan üzerinde İSG önlemleri ve covid-19 hakkında sorular içeren bir anket uygulanmış. Sorulara verilen cevaplar IBM SPSS Statistics 22.0” programı ile analiz edilerek sonuç “Cronbach Alpha (α)” değeri 0,679 bulunmuş ve bulunan değerin 0.6< α <8 aralığında çıkması çalışmanın güvenilir olduğunu göstermiştir. Şantiyedeki çalışanların İSG önlemleri ve covid-19 hakkında yeterli bilgisinin olmadığını, işveren tarafından yeterli desteğin sağlanmadığı ve bir sorunları olması durumunda yetkili kişi ile konuşmak istemediklerini tespit ettik. Çalışanların çoğunluğunun genç, lise mezunu, mesleki yeterliliğe sahip ve meslek hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
İş Sağlığı ve Güvenliği, Şantiye Çalışanları, Covid-19, Artvin,

Abstract

The construction and mining sector is a very dangerous business line with the highest number of occupational accidents in occupational health and safety. In these sectors, it is aimed to prevent work accidents and occupational diseases by providing toolbox training to the employees by OHS experts during the work, and making risk analysis for the dangers and risks detected on that day at the end of the day. Statistically, the business line with the highest number of accidents is construction works. In this regard, protective OHS measures should be taken against occupational accidents and diseases in the construction site environment and employees should be made aware of these measures. The construction sector is an important sector in terms of its contribution to the country's economy and employee employment, although it is a sector of employee turnover, illiterate, uninsured and foreign national workers. It is the sector with the highest number of dangerous movements and dangerous situations, with an average of one work accident per minute. This study was carried out in order to examine the level of awareness of OHS measures taken in a construction site in Artvin province on employees. A questionnaire containing questions about OHS measures and covid-19 was conducted on 52 employees. The answers given to the questions were analyzed with IBM SPSS Statistics 22.0 program and the result “Cronbach's Alpha (α)” value was found to be 0.679 and the value found in the range of 0.6 <α <8 showed that the study was reliable. We have determined that the employees on the construction site do not have sufficient knowledge about OHS measures and covid-19, the employer does not provide sufficient support and they do not want to talk to the authorized person in case of a problem. It has been determined that most of the employees are young, high school graduates, professionally competent and have no occupational disease.Keywords
Occupational Health and Safety, Site Workers, Covid-19, Artvin,

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri