Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İç Mekan Tasarımında Çocuk Odası Yüzeylerinde Uygulanan Grafik Tasarım Çözümleri
(Graphic Design Solutions Applied on Children's Room Surfaces in Interior Design )

Author : Hülya YAVUZ ÖDEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 60-73
    


Summary

Grafik tasarımda kullanılan tipografi, illüstrasyon, fotoğraf gibi tasarım unsurları iç mekanda da yüzeylerde ve donatı elemanlarında kullanılabilmektedir. Özgün tasarımlar mekanın kimliğinin oluşturulmasına destek olmaktadır. Görsel sanatların önemi mekan içerisinde büyüktür. Bunlardan insanları büyük ölçüde etkileyen tasarım alanlarından biri de illüstrasyondur. İllüstrasyonun içeriği ne olursa olsun sanatsal olarak ifade edilebilir özelliktedir ve farklı görsel stilleri de içerisinde barındırabilmektedir. İllüstrasyon sanatı anlaşılması zor kavramları hızlı şekilde ifade edebilmekte ve bu sebeple teknik illüstrasyonlar kullanılmaktadır. Ürün tasarımının satışında da duygusal etmenlerin gücünden dolayı ve illüstrasyonun insanın duygularını kolayca yakalayabileceği için tercih edilmekte ve markanın farklılığını ortaya koyacak benzersiz tasarımlar oluşmasında kullanılabilmektedir. Mekan tasarımında kullanılan illüstrasyonun özgün olması da mekanın kendi kimliğinin oluşmasında önemlidir. Kullanıcının istekleri doğrultusunda benzersiz stilde tasalanmış olan özgün illüstrasyonlar kullanılmalıdır. Moda olan stiller yerine mekanın konseptine uygun biçimlerin uygulanması daha kendine özgü bir mekanın oluşmasını sağlamaktadır. Araştırmanın amacı, çocukların kimliğinin oluşmasına etki eden faktörlerden olan mekan tasarımında farklı grafik unsurların mekan yüzeylerinde kullanımını incelemektir. Yöntem olarak nitel yöntemler kullanılmış, grafik tasarım ve çocuklara yönelik mekan tasarımı ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. İncelenen örnekler tipografi ve illüstrasyonun çocuk odası mekan tasarımında duvar ve donatı elemanı yüzeylerinde uygulanması olarak sınırlandırılmıştır. Kişisel arşivde bulunan fotoğraflar ve internet kaynakları araştırılarak çocuk odası örnekleri üzerinden inceleme yapılmıştır.Keywords
Çocuk odası, iç mekan tasarımı, illüstrasyon

Abstract

Design elements such as typography, illustration, and photography used in graphic design can also be used indoors on surfaces and reinforcement elements. Original designs support the creation of the identity of the place. The importance of visual arts is great in space. One of the areas of design that greatly affects people in the illustration. Whatever the content of the illustration, it can include different visual styles that can be expressed artistically. The art of illustration can express difficult concepts quickly and technical illustrations are used for this reason. It is also preferred in the sales of product design because of the power of emotional factors and because the illustration can easily capture human emotions. It can also be used to create unique designs that will reveal the difference of the brand The authenticity of the illustration used in the space design is also important in the formation of space's own identity. Original illustrations designed in a unique style according to the user's wishes should be used. Instead of fashionable styles, the application of styles that are suitable for the concept of the space provides a more unique space. The research aims to examine the use of different graphic elements on space surfaces in space design, which is one of the factors that affect the formation of children's identity. Qualitative methods were used as a method, and a literature review was made on graphic design and space design for children. The examined examples are limited to the application of typography and illustration on the walls and reinforcement element surfaces in the children's room space design. The photographs in the archive and internet resources were searched, and the samples of the children's room were examined.Keywords
Kids room, interior design, illustration

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri