Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOKİ KONUTLARINDA KULLANICI MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI: KARABÜK ÖRNEĞİ
(SATISFACTION SURVEY IN TOKİ HOUSES: CASE OF KARABÜK )

Author : Kemal Yaman  Tuncer SUZAN  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Bu çalışma Karabük ilindeki TOKİ toplu konut kullanıcılarının memnuniyet düzeyini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Anket verileri iki gurubun ortalamalarının karşılaştırılmasında T-testi, ikiden fazla gurubun ortalamalarının karşılaştırılmasında ANOVA testi, aralarında anlamlı fark bulunan gurupların hangileri aralarında anlamlı fark olduğunu bulmak için ise tukey testi kullanılarak analiz edilmiştir. Alan çalışması sonucunda TOKİ konutlarında kalan kişilerin ikamet etmiş oldukları konuttaki salonun büyüklüğünü, konutun genel planının kullanışlı olmasını ve konuttaki odaların gün ışığından yararlanma durumunu yeterli gördükleri belirlenmiştir. Ancak konutlardaki odaların sayısı ve büyüklükleri, mutfak ve banyo büyüklükleri, kullanılan malzeme, ses ve yalıtım, yangın önlemi, dış boyaları ve görünümleri konusunda bir kararsızlık yaşadıkları söylenebilir. Katılımcıların, konut çevresindeki aydınlatmanın yeterli olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Ancak konut çevresindeki alanlar, otopark, alışveriş merkezleri, kültürel aktivitelerin uygulandığı tesisler, spor tesisleri, eğitim kurumları, sağlık birimleri, ibadethaneler, çevre düzenlemesi, toplu taşıma olanakları, altyapı hizmetleri, belediye hizmetleri ve güvenlik gibi çevresel faktörlerin yeterliliği konusunda da kararsız oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan konut sakinlerinin gerektiğinde komşularının yardımına başvurabildikleri ve komşularla belirli aralıklarla evde görüşebildikleri ortaya çıkmıştır. Ancak komşuluk ilişkilerinden memnun olup olmadıkları konusunda, komşularla bina toplantılarında görüşme, komşular arasında yardımlaşma ve birlik olduğu konusunda kararsız kaldıkları görülmektedir

Keywords
Konut Politikası, Kullanıcı Memnuniyeti, TOKİ, Karabük

Abstract
This study aims to reveal the satisfaction level of TOKİ mass house users who live in Karabük province. The survey data were analyzed using the T-test to compare the means of the two groups, the ANOVA test to compare the means of more than two groups, and the tukey test to find out which groups with a significant difference between them. As a result of the field survey, it was determined that the individuals living in TOKİ houses considered that the size of the living room in the houses where they resided, usefulness of the general plan of the house, and the fact that the rooms in the house received daylight were sufficient. However, it can be said that they were undecided about the number and size of the rooms in the houses, kitchen and bathroom sizes, and materials used, sound and insulation, fire measures, exterior paints and their appearance. It was determined that the participants considered that the lighting around the houses was sufficient. However, it was determined that they were undecided about the adequacy of environmental factors such as areas around the houses, parking lot, shopping malls, facilities where cultural activities are implemented, sports facilities, educational institutions, health units, places of worship, landscaping, public transportation facilities, infrastructure services, municipal services and security. It was revealed that the residents of the houses who participated in the study could ask for help from their neighbors and could meet with neighbors at regular intervals at home. However, it is observed that they were undecided about whether they were satisfied with their neighbor relations, meeting with neighbors at building meetings, and the presence of cooperation and solidarity among the neighbors

Keywords
Housing Policy, User Satisfaction, TOKİ, Karabük

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri